Infotehnoloogia kasutamisvõimalusi käsitöös

Erika Matsak, Raili Kaubi
Kuressaare Gümnaasium

Erika Matsak"Mida saab ühist olla arvutil ja käsitööl?" - seda üllatunud küsimust oleme tihti kuulnud. Kas nüüd hakkame kindaid ja sokke arvuti abiga kuduma? Olemas on küll arvutiprogrammid masinal- ja kangastelgedel kudumiseks, kuid need on liiga kallid meie koolisüsteemi muretsemiseks, kus raha napib tavalise õmblusmasina ostmisekski. Kuid mida saame ise ära teha, et ka käsitöötunnis ajaga kaasas käia ning ära kasutada kaasaegse tehnoloogia võimalusi?

Suhtumiste, hoiakute muutmine.

Raili KaubiArvame, et Eesti käsitööõpetaja ei olegi veel teadlik või pole veel jõudnud sellele mõelda, kuidas on võimalik arvutit tunnis abivahendina kasutada.

Käsitööõpetajate aktiviseerimine ja koolitus.

Et mitte jääda äraootavale seisukohale, toimus Saaremaa käsitööõpetajatele 200 aasta sügisel toimunud Koolituuri raames kursus, kus käsitleti Interneti algõpetust. Peale seda tõdesid nii mitmedki, et arvutikäsitsemine polegi nii hirmus, kui algul arvati ning selle abil võib leida nii mõndagi huvitavat ja kasulikku ka käsitöövallas. Otsustasime arvutiõpet jätkata ning lähiajal toimubki meil jätkukoolitus, mille lõpptulemusena valmivad uudsed virtuaalsed õppematerjalid. Samalaadne kursus on plaanis korraldada ka teistele Eesti käsitööõpetajatele.

Õpilased käsitöötunnis arvutiklassi!

Eestikeelset käsitööalast tarkvara praegu veel napib, kuid Eesti Rahva Muuseum on loonud väga huvitava virtuaalse töövihiku "Rehetare lapsed" (http://www.erm.ee/tootuba/t66vihik/html/T66vihik.html (Märkus: seisuga 14.8.2003 ei ole töövihik avalikult kättesaadav. EENet)), mille temaatika saab sobitada ka käsitöötundi, käsitledes rahvakunsti ja -rõivaste teemat. Õpilased ja õpetajad, kes on seda võimalust kasutanud, on igati rahule jäänud. Neile oli see uus, huvitav ja isegi üllatav kogemus.

Joonis 1. Virtuaalne töövihik

Joonis 1. Virtuaalne töövihik

Internetist leiame huvitava eestikeelse lehekülje meisterdamisest (http://www.hot.ee/zuzu/).

Joonis 2. Käsitööalase interneti lehekülje "ZUZU" avaleht

Joonis 2. Käsitööalase interneti lehekülje "ZUZU" avaleht

Õppematerjali valmistamine.

Selles osas võime eeskujuks võtta mujal maailmas valmistatu. Soome kolleegidel on väga sisukas interneti lehekülg "Käsityön Tiedo Boxi"
(http://www.tkukoulu.fi/handmade/). Seda võib lugeda nii soome, rootsi kui ka inglise keeles. Sealt võib leida materjali alates illustreeritud tööjuhenditest ning lõpetades käsitööõpetajate kodulehekülgedega. Näiteks õppematerjal soki kudumise kohta - see on nagu virtuaalne õpik või rõivaste ajaloo teemalised aplikatsioonid edasiantud Power Point esitlusena. Neid on isegi täiskasvanutel huvitav jälgida, rääkimata siis õpilastest.

Joonis 3. Soome tekstiiliõpetajate poolt koostatud interneti lehekülg.

Joonis 3. Soome tekstiiliõpetajate poolt koostatud interneti lehekülg.

Shoti kolleegidel on aga valminud CD rahvuslikust käsitööst, mis erinevalt meist, seal vaikselt juba hääbuma kipub. Peale teksti ja piltmaterjali võib sellelt leida ka videomaterjali kangakudumise, ketramise, kraasimise jt. käsitööliikide kohta. Peale selle, et saame vahetult näha, kuidas käsitööd tehakse, võime ka kuulda vokivurinat ja kangastelgede lõksumist.

Meil, käsitööõpetajatel, on veel palju arenguruumi. Miks mitte ei võiks mõne aja pärast tarkvara hulgas olla ka Eesti rahvakunsti tutvustav CD.

Joonis 4. Käsitööalase CD (Connecting Threads) pealehekülg.

Joonis 4. Käsitööalase CD (Connecting Threads) pealehekülg.

Koostöö.

Õpetajatevahelise koostöö üheks võimaluseks on loodud Õpetaja Võrguvärav (http://www.opetaja.ee), kus peale informatsiooni saamise on võimalus kaasa lüüa vestlusringides, vahetada kogemusi, algatada uusi teemasid aruteluks. Iga õpetaja võiks tööõpetuse teemadel sõna sekka öelda ka lapsevanema seisukohalt. Huvitavaid linke saab ise lisada ja saata võib õppematerjale, uudiseid ja artikleid.

Arvame, et meil pole vaja ootama jääda, millal "tiiger" meieni jõuab. Tuleb ise tal julgelt sabast haarata ja koos tegudeni jõuda.


Tagasi kogumiku sisukorda