Hariduse Tehnoloogia Sihtasutus
18.07.2019
Eelteade: 18.07.2019 kell 22:00 5-minutiline teenuste katkestus
08.07.2019
Eelteade: 20.07.2019 kl 12-24 võrgutöödest Tartus, Lai 29 tingitud sidekatkestused
21.06.2019
Eelteade: 27.06.2019 kell 20.00-24.00 toimub HITSA taristu hooldus.

TNC19

Magistraalvõrk ja kanalite koormus

Võrgukaart/Map of network

Looduskaamerad

Nature cameras