Sissejuhatus

Hea lugeja,

Teie ees on Tartus toimunud konverentsi "Telemaatika 2000. Kool keset kaost ja korda" ettekannetel põhinev artiklikogumik.

Konverentsil jagasid õpetajad kogemusi info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kasutamisest õppetöös ning said ülevaate mitmesuguse haridusalase tarkvara kasutamisest. Kuulati koolijuhte ning külalislektoreid Põhjamaadest, Lätist, Leedust ja Poolast. Kahes paneeldiskussioonis esitatud küsimused "Kus läheb haridusmuudatustes piir isereguleeruvuse ja kaose vahel?" ja "Kas kõik õpetajad peavad oskama kasutada arvutit?" tekitasid mõttevahetust kogu saalis.

Kolme päeva jooksul kuulasid Telemaatika 300 külalist kokku rohkem kui 80 ettekannet.

Kaante vahele jõudnud artiklid annavad võimaluse olulisematest käsitletud teemadest osa saada ka neil, kel üritusele kohale tulla ei õnnestunud.

Konverentsi toimumine ja kogumiku väljaandmine olid võimalikud tänu Põhjamaade Ministrite Nõukogu abiprojekti BALTNet toetusele.

Kohtumiseni järgmisel Telemaatikakonverentsil!

Seniks head lugemist soovides

Mihkel Kraav Tõnis Eelma
EENeti direktori k.t. PHARE ISE programmi juht
http://www.eenet.ee http://www.ise.ee

Tagasi kogumiku sisukorda