Konverents Telemaatika 2000. Kool keset kaost ja korda

EENet, PHARE ISE programm ning TÜ Kaugkoolituskeskus korraldasid 17.-19.novembril 2000 Tartus Eesti koolide õpetajatele mõeldud konverentsi "Telemaatika 2000. Kool keset kaost ja korda". Üritusele eelnes Tiigrihüppe Sihtasutuse korraldatud Tiigrituur maakondades.

Konverentsil jagasid õpetajad kogemusi info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kasutamisest õppetöös ning said ülevaate mitmesuguse haridusalase tarkvara kasutamisest. Kuulati koolijuhte ning külalislektoreid Põhjamaadest, Lätist, Leedust ja Poolast. Kahes paneeldiskussioonis esitatud küsimused "Kus läheb haridusmuudatustes piir ise- reguleeruvuse ja kaose vahel?" ja "Kas kõik õpetajad peavad oskama kasutada arvutit?" tekitasid mõttevahetust kogu saalis.

Kolme päeva jooksul kuulasid Telemaatika 300 külalist kokku rohkem kui 80 ettekannet.
Ajakava 17.-19.novembril
Seminarid 17.novembril
Paralleelsessioonid 18.-19.novembril

Ettekannetest koostati artiklikogumik. Kaante vahele jõudnud artiklid annavad võimaluse olulisematest käsitletud teemadest osa saada ka neil, kel üritusele kohale tulla ei õnnestunud. Kogumiku said haridusosakondade/haridusametite kaudu kõik Eesti koolid ning korraldajad saatsid selle ka kõigile osalejatele ning suurematele raamatukogudele. Elektroonilise versiooniga saavad huvilised tutvuda ka veebilehel.
Artiklikogumik

Konverentsi toimumine ja kogumiku väljaandmine olid võimalikud tänu Põhjamaade Ministrite Nõukogu abiprojekti BALTNet toetusele.

Konverentsimaterjal PHARE ISE veebis

Kogumik Telemaatika 2000 Konverentsil osalejad Avasõnad akad.Jaak Aaviksoolt Mihkel Kraavi ettekanne


Viimati uuendatud: Mai 2002