Koostöö

Koostöös paljude partneritega osaleb HITSA erinevates projektides ja rahvusvahelistes organisatsioonides.

Lähema teabe nii käimasoleva kui juba teoks saanud koostöö kohta leiate projektide, rahvusvaheliste organisatsioonide, looduskaamerate jm lehtedelt, millele on juurdepääs Teie ees oleva lehe vasakpoolsest menüüst.


Viimati uuendatud 11.09.2018