Rahvusvahelised organisatsioonid

EENet on rahvusvahelise akadeemilisi võrke koondava organisatsiooni GÉANT Association (endine TERENA) ja Euroopa Griidi Infrastruktuuri liige:

 • EGI - Euroopa Griidi Infrastruktuur, European Grid Infrastructure (alates 2010)
 • GÉANT Association - Üleeuroopaline Teaduse ja Hariduse Andmesidevõrkude Assotsiatsioon (aastatel 1996-2014 Trans-European Research and Education Networking Association ehk TERENA)

EENet osaleb järgmistes koostööprojektides:

 • GÉANT - Üleeuroopaline teaduse ja hariduse ülikiire magistraalvõrk (2015-2020). Projekti koordineerib GÉANT Limited, mis kuulub assotsiatsiooni GÉANT
 • EESTI GRID (alates 2004)
 • eduroam - Rändlus teadus- ja haridusvõrkudes (sai alguse akadeemiliste andmesidevõrkude koostööst 2005. aastal)
 • Koostöö Soome akadeemilise võrguga Funet Eesti ja Soome akadeemiliste andmesidevõrkude vahel liikluse vahetamiseks (alates 2014). Funet on IT-teaduskeskuse CSC struktuuriüksus.
 • Koostöö Põhjamaade akadeemiliste andmesidevõrkude assotsiatsiooniga NORDUnet IP-transiidi vahetamise kohta (alates 2015)

           

Varasemad koostööprojektid ja liikmelisus

 • GN3 (2009-2013) ja selle jätkuprojekt GN3plus (2013-2015) - Projekti eesmärgiks oli üleeuroopalise hariduse ja teaduse ülikiire magistraalvõrgu haldamine ja arendamine ning rahvusvaheline koostöö ja innovaatiliste võrguteenuste kasutajatele kättesaadavaks muutmine.
 • CEENet - Kesk- ja Ida-Euroopa Võrguassotsiatsioon, Central and Eastern European Networking Association (EENet oli CEENeti liige 1994-2014)
 • DC-NET - Digitaalse kultuuripärandi võrgustik (2009-2011)
 • BalticGrid-II - BalticGrid-II on BalticGrid projekti jätkuprojekt, mille eesmärgiks on integreerida Valgevene BalticGrid projekti käigus loodud infrastruktuuriga ning kaasata ühtsesse Euroopa teadusvõrkude süsteemi. (2008-2010)
 • GÉANT2 - Üleeuroopaline teaduse ja hariduse ülikiire magistraalvõrk (2004-2009)
 • BalticGrid - Projekti eesmärgiks on integreerida Balti riigid (Eesti, Läti, Leedu) ja Poola ühtsesse Euroopa gridi teadusruumi ning luua neis riikides teadusarvutuste läbiviimiseks vastavad tingimused ja infrastruktuur (2005-2008)
 • Porta Optica Study - Tuleviku teadusvõrgu planeerimine Baltikumis, Ida-Euroopas ning Taga-Kaukaasias (2006-2007)
 • GÉANT - Gigabitine teadusvõrk Euroopas (2000-2004)
 • FEMIRC Eesti - Euroopa Liidu Innovatsiooniinfo Keskus Eestis alustas oma tööd EENeti projektina (1997-1998)
 • Koostöö NORDUNetiga Eesti akadeemilise võrgu välisühenduse korraldamisel (1994-2001)
 • BALTNet - Põhjamaade Ministrite Nõukogu abiprojekt hariduse ja teaduse andmesidevõrkude arengu toetamiseks Baltimaades (1993-2001)
 • Koostöö FUNETiga Eesti akadeemilise võrgu välisühenduse korraldamisel (1994-1999)
  Partner: FUNET - Soome ülikoole ja teadusasutusi teenindav arvutivõrk
 • Internetiühenduste ehitamine Tiigrihüppele eraldatud vahenditest (1997-1998)
  Partner: Tiigrihüppe Sihtasutus

Viimati uuendatud: 27.08.2015