Rahvusvahelised organisatsioonid

HTMi EENet on rahvusvahelise akadeemilisi võrke koondava üle-euroopalise organisatsiooni GÉANT Association (varasem Terena 1996-2014) liige.

HTMi EENet osaleb järgmistes koostööprojektides:

 • GÉANT - Üleeuroopaline teaduse ja hariduse ülikiire magistraalvõrk. Projekti koordineerib GÉANT Association
 • eduroam - Rändlus teadus- ja haridusvõrkudes (sai alguse akadeemiliste andmesidevõrkude koostööst 2005. aastal)
 • Koostöö Soome akadeemilise võrguga CSC/FUNET Eesti ja Soome akadeemiliste andmesidevõrkude vahel liikluse vahetamiseks (alates 2014).
 • Koostöö Põhjamaade akadeemiliste andmesidevõrkude assotsiatsiooniga NORDUnet IP-transiidi vahetamise kohta (alates 2015. Lisainfo)

       

Varasemad koostööprojektid ja liikmelisus

 • GN4 (2015-2020), GN3 (2009-2013) ja selle jätkuprojekt GN3plus (2013-2015), GÉANT2 (2004-2009), GÉANT (2000-2004)
  - Projektide eesmärgiks on olnud pidev koostöö üleeuroopalise hariduse ja teaduse ülikiire magistraalvõrgu haldamiseks ja arendamiseks ning rahvusvaheline koostöö ja innovaatiliste võrguteenuste kasutajatele kättesaadavaks muutmine.
 • EGI - Euroopa Griidi Infrastruktuur, European Grid Infrastructure (2010-2021)
 • EESTI GRID (alates 2004)
 • CEENet - Kesk- ja Ida-Euroopa Võrguassotsiatsioon, Central and Eastern European Networking Association (EENet oli CEENeti liige 1994-2014)
 • DC-NET - Digitaalse kultuuripärandi võrgustik (2009-2011)
 • BalticGrid-II - BalticGrid projekti jätkuprojekt eesmärgiga integreerida Valgevene BalticGrid projekti käigus loodud infrastruktuuriga ning kaasata ühtsesse Euroopa teadusvõrkude süsteemi. (2008-2010)
 • BalticGrid - Projekti eesmärgiks on integreerida Balti riigid (Eesti, Läti, Leedu) ja Poola ühtsesse Euroopa gridi teadusruumi ning luua neis riikides teadusarvutuste läbiviimiseks vastavad tingimused ja infrastruktuur (2005-2008)
 • Porta Optica Study - Tuleviku teadusvõrgu planeerimine Baltikumis, Ida-Euroopas ning Taga-Kaukaasias (2006-2007)
 • FEMIRC Eesti - Euroopa Liidu Innovatsiooniinfo Keskus Eestis alustas oma tööd EENeti projektina (1997-1998)
 • Koostöö NORDUNetiga Eesti akadeemilise võrgu välisühenduse korraldamisel (1994-2001)
 • BALTNet - Põhjamaade Ministrite Nõukogu abiprojekt hariduse ja teaduse andmesidevõrkude arengu toetamiseks Baltimaades (1993-2001)
 • Koostöö Soome FUNETiga Eesti akadeemilise võrgu välisühenduse korraldamisel (1994-1999)
 • Internetiühenduste ehitamine Tiigrihüppele eraldatud vahenditest (1997-1998)
  Partner: Tiigrihüppe Sihtasutus

Viimati uuendatud: 13.09.2023