Püsiühendus Internetiga

Haridus-, teadus- ja kultuuriasutused saavad soovi ja tehnilise võimaluse olemasolul Interneti püsiühenduse HTMi EENeti hallatava magistraalvõrgu kaudu. See sisaldab

 • magistraalvõrgu ja selle välisühenduse kasutamist;
 • asutusel endal vaja tellida ja tasuda asutuse ja magistraalvõrgu vahelise juurdepääsukanali (transmissiooni) loomise ja edasise käigushoidmise kulud ja vajalikud otsaseadmed.

EENet juurdepääsukanaleid ei ehita, nende loomise ega käigushoidmise kulusid ei kata.


Püsiühenduse saamine, tasumine, leping

 1. Püsiühenduda soovivalt asutuselt ootame avaldust aadressile [email protected]:
  1. asutuse nimi ja aadress, kus asutuse ühendustvajav hoone asub;
  2. millise EENeti võrgusõlme külge ühendust soovitakse;
  3. kui on juba uuritud, millised firmad milliseid juurdepääsukanaleid asutuse ja võrgusõlme vahel pakuvad, siis ka see teave;
  4. asutusepoolne kontaktisik tehnilise lahenduse kokkuleppimiseks (nimi, e-postiaadress, telefoninumber).
 2. HTM teadusvõrgumeeskonna töötaja arutab seejärel asutuse kontaktisikuga, kas ja millised tehnilised lahendused EENeti magistraalvõrguga ühendumiseks võimalikud on.
 3. Kui lahenduses on kokku lepitud, tellib asutus ise oma juurdepääsukanali väljaehitamise ja vajalikud otsaseadmed vastavaid teenuseid pakkuvatelt firmadelt, sõlmib nende firmadega vajalikud lepingud ja tasub nii füüsilise liini väljaehitamis/liitumiskulud (sh otsaseadmed) kui rendikanali puhul ka edasised igakuised arved.*
 4. Kui füüsiline ühendus on valminud ja seadmed paigaldatud, anname asutusele vajalikud IPv4 ja IPv6 numbrid ja konfigureerib oma magistraalvõrguseadme (ruutingud), vajadusel ka nimeserverid (DNS) jmt.
 5. Pärast ühenduse käivitumist saadame asutusele allkirjastamiseks teenuslepingu või selle olemasolul uue lepingulisa. Vt lepinguks vajalikud andmed.
  Kui lepingut ei sõlmita, katkestatakse ühendus.
 6. Püsiühenduse kasutamisel tuleb kindlasti kinni pidada Haridus- ja Teadusministeeriumi EENeti võrgueeskirjast.

Viimati uuendatud 19.10.2022