Domeeniteenus

Haridus-, teadus- ja kultuuriasutused (vt EENeti kliendiks kvalifitseerumise tingimused ja kord) saavad kasutada HITSA domeeniteenust vastavalt domeenide registreerimise korrale.

I Akadeemiliste domeenide edu.ee, lib.ee, org.ee ja vil.ee registreerimine

Kõik HITSA kliendid saavad registreerida edu.ee, lib.ee, org.ee ja vil.ee alamdomeene. Akadeemiliste domeenide registreerimine ja kasutamine on tasuta.

Täpsemad juhendid: akadeemiliste domeenide registreerimine ja neist loobumine

II HITSA kui Registripidaja registreerimisteenused .ee domeenidele

 1. Domeeninime registreerimine - vt .ee domeeni taotlemine **
 2. Registreeringu kustutamine
 3. Registreeringu pikendamine **
  HITSA tuletab asutusele vähemalt 30 päeva enne registreerimisperioodi lõppu meelde võimalusest registreeringut pikendada.
 4. Kontaktandmete uuendamine domeeniregistris
  Kontaktandmete uuendamise taotlusvorm: .odt või .doc formaadis.
  Asutuse allkirjaõigusliku isiku (digi)allkirjastatud taotlust ootame aadressile hostmaster@eenet.ee
 5. Nimeserverite kirjete haldamine

III Nimeserver või nimeserverid Kliendi domeenile

IV Tsooni haldamine EENeti nimeserveris

Soovitame kasutada domeenide registreerimisel HITSA nimeservereid, selle eest HITSA tasu ei küsi. Kui otsustate siiski oma nimeserveri(te) kasuks, tuleb tagada nende tõrgeteta töö.

** Punaste tärnidega märgitud toimingud on tasulised: kuna domeeninimede registreerimine Eesti Interneti Sihtasutuse hallatavasse .ee registrisse on tasuline alates juulist 2010, tuleb asutusel tasuda domeeni registreerimis- ja pikendamistasu vastavalt Hariduse Infotehnoloogia SA juhatuse kehtestatud hinnale.


Viimati uuendatud 11.09.2018