Kasutajatugi

Ajavahemikul 20.06.2019 23:00 - 21.06.2019 05:00 teostab SK ID Solutions taristu plaanilisi hooldustöid. Tööde käigus esineb planeeritud katkestus 21.06.2019 kell 01:00 - 05:00 kõikides SK teenustes.

E-posti (tugi@hitsa.ee) teel saab pöörduda igal ajal.
Vastamine toimub reeglina tööpäevadel kell 9-17.

 1. EENeti teenused
  • Teenusesoovid, muudatused, probleemid: eenet@eenet.ee
  • Domeeniteemad ja -taotlused: hostmaster@eenet.ee
  • Turvaintsidendid: turvas@eenet.ee
  • (Side)katkestused: katk@eenet.ee
  • Kui kirjutada ei ole võimalik, palume helistada üldnumbril 7302110
 2. Eesti hariduse infosüsteem EHIS: http://ehis.ee
  • Kasutajatugi: pöörduda saab igal ajal e-posti teel ehis.tugi@hm.ee
   lisaks tööpäeviti kell 9-16 telefonidel 765 5050
 3. Eesti koolide haldamise infosüsteem EKIS: https://ekis.ee
  • Kasutajatugi: pöörduda saab igal ajal e-posti teel kis@eenet.ee
   lisaks tööpäeviti kell 10-12 telefonil 730 2130
  • EKISe aktuaalne teave EENeti veebis: www.eenet.ee/EENet/EKIS
 4. Eksamite infosüsteem EIS: https://eis.ekk.edu.ee/eis
  • Kasutajatugi: pöörduda saab igal aja e-posti teel eis.tugi@hitsa.ee
   lisaks tööpäeviti kell 8-17 telefonil 730 2135
 5. HITSA Moodle: http://moodle.hitsa.ee
  • Kasutajatugi: moodle@hitsa.ee
 6. Sisseastumise infosüsteem SAIS http://sais.ee
  • Kasutajatugi: sais@hitsa.ee
 7. Kõrgkoolidevaheline õppeinfosüsteem ÕIS: http://ois.ee
  • Kasutajatugi: tugi@ois.ee
 8. HITSA täienduskoolituste infosüsteem Juhan: http://koolitus.hitsa.ee
  • Kasutajatugi: koolitusveeb@hitsa.ee
 9. Plagiaadituvastussüsteem KRATT: http://kratt.edu.ee
  • Kasutajatugi: kratt@hitsa.ee
 10. Õppeinfosüsteem TAHVEL: http://tahvel.edu.ee
  • Kasutajatugi: tahvel@hitsa.ee
 11. Koolide veebiplatvorm KOOLIVEEB: https://kooliveeb.hitsa.ee/
  Kutsekoolide veebiplatvorm KUTSEKOOLIVEEB: https://kutsekooliveeb.hitsa.ee/
  • Kasutajatugi: veebiplatvorm@hitsa.ee
 12. Digiküpsuse hindamise töövahend Digipeegel: https://digipeegel.ee ja Kutsekoolidigipeegel: https://kutse.digipeegel.ee
  • Kasutajatugi: digipeegel@hitsa.ee

EISi kasutajatuge osutab HITSA alates 01.09.2018, Koolide veebiplatvormi kasutajatuge alates 01.07.2018, Tahvli kasutajatuge alates 01.01.2018, Täiendkoolitusveebi Juhan kasutajatuge alates 1.10.2017, EHISe kasutajatuge alates 1.1.2017, Moodle kasutajatuge alates 1.10.2016, SAISi kasutajatuge alates 1.8.2016, EKISe kasutajatuge alates 1.6.2014, Digipeegli kasutajatuge alates 01.03.2019.

Viimati uuendatud: 14.06.2019