Kasutajatugi

E-posti teel saab pöörduda igal ajal.
Vastamine toimub reeglina tööpäevadel kell 9-17.

 1. EENeti teenused
  • Teenusesoovid, muudatused, probleemid: eenet@eenet.ee
  • Domeeniteemad ja -taotlused: hostmaster@eenet.ee
  • Turvaintsidendid: turvas@eenet.ee
  • (Side)katkestused: katk@eenet.ee
  • Kui kirjutada ei ole võimalik, palume helistada üldnumbril 7302110
 2. Eesti hariduse infosüsteem EHIS: http://ehis.ee
  • Kasutajatugi: pöörduda saab igal ajal e-posti teel ehis.tugi@hm.ee
   lisaks tööpäeviti kell 9-16 telefonidel 765 5050
 3. Eesti koolide haldamise infosüsteem EKIS: https://ekis.ee
  • Kasutajatugi: pöörduda saab igal ajal e-posti teel kis@eenet.ee
   lisaks tööpäeviti kell 10-12 telefonil 730 2130
  • EKISe aktuaalne teave EENeti veebis: www.eenet.ee/EENet/EKIS
 4. HITSA Moodle: http://moodle.hitsa.ee
  • Kasutajatugi: moodle@hitsa.ee
 5. Sisseastumise infosüsteem SAIS http://sais.ee
  • Kasutajatugi: sais@hitsa.ee
 6. Kõrgkoolidevaheline õppeinfosüsteem ÕIS: http://ois.ee
  • Kasutajatugi: tugi@ois.ee
 7. HITSA täienduskoolituste infosüsteem Juhan: http://koolitus.hitsa.ee
  • Kasutajatugi: koolitusveeb@hitsa.ee
 8. Plagiaadituvastussüsteem KRATT: http://kratt.edu.ee
  • Kasutajatugi: kratt@hitsa.ee
 9. Eksamite infosüsteem EIS: https://eis.ekk.edu.ee/eis
  • Kasutajatugi: eis.tugi@hitsa.ee
 10. Õppeinfosüsteem TAHVEL: http://tahvel.edu.ee
  • Kasutajatugi: tahvel@hitsa.ee
 11. Koolide veebiplatvorm KOOLIVEEB: https://kooliveeb.hitsa.ee/
  Kutsekoolide veebiplatvorm KUTSEKOOLIVEEB: https://kutsekooliveeb.hitsa.ee/
  • Kasutajatugi: veebiplatvorm@hitsa.ee

EISi kasutajatuge osutab HITSA alates 01.09.2018, Koolide veebiplatvormi kasutajatuge alates 01.07.2018, Tahvli kasutajatuge alates 01.01.2018, Täiendkoolitusveebi Juhan kasutajatuge alates 1.10.2017, EHISe kasutajatuge alates 1.1.2017, Moodle kasutajatuge alates 1.10.2016, SAISi kasutajatuge alates 1.8.2016, EKISe kasutajatuge alates 1.6.2014.

Viimati uuendatud: 30.01.2019