Haridus- ja Teadusministeeriumi IKT teenuste tasud

Lisa 5
KINNITATUD
haridus- ja teadusministri käskkirjaga 26.04.2022 nr 1.1-2/22/133
„Haridus- ja Teadusministeeriumi teenuste tingimuste ja tasude kinnitamine“
MUUDETUD
haridus- ja teadusministri käskkirjaga 12.04.2024 nr 1.1-2/24/101
"Haridus- ja Teadusministeeriumi 26.04.2022. a käskkirja nr 133 „Haridus- ja Teadusministeeriumi teenuste tingimuste ja tasude kinnitamine“ muutmine"

Teenus Ühik Hind km-ta
VIPS pakett 1, virtuaalprivaatserveri teenus kuu 13,33 €
VIPS pakett 2, virtuaalprivaatserveri teenus kuu 20,83 €
VIPS pakett 3, virtuaalprivaatserveri teenus kuu 37,50 €
VIPS lisateenus: 1 protsessorituum kuu 3,33 €
VIPS lisateenus: 1 GB RAM kuu 1,67 €
VIPS lisateenus: 100 GB salvestusmahtu kuu 15,00 €
VIPS lisateenus: IPv4 aadress või IPv6 aadress kuu 2,00 €
X-tee teenus (test) kuu 40,00 €
X-tee teenus (live) kuu 60,00 €
Serveri või ruuteri hooldus aasta 240,00 €
Haridusteenuse tehnoloogiline nõustamine ja seadistus tund 24,00 €
.ee domeeni registreerimine või pikendamine 1 aasta 1 aasta 9,00 €
Haridusasutuste veebilehtede platvorm 2GB kuu 10,42 €
Haridusasutuste veebilehtede platvorm 10GB kuu 20,83 €
e-kursuse majutamine Moodle keskkonnas /0-10 kasutajat kuu 10,00 €
e-kursuse majutamine Moodle keskkonnas /11-50 kasutajat kuu 30,00 €
e-kursuse majutamine Moodle keskkonnas /51-100 kasutajat kuu 40,00 €
e-kursuse majutamine Moodle keskkonnas /101-150 kasutajat kuu 50,00 €
e-kursuse majutamine Moodle keskkonnas /151-200 kasutajat kuu 60,00 €
e-kursuse majutamine Moodle keskkonnas /201-250 kasutajat kuu 70,00 €

 

1 Mitmeks aastaks registreerimise või pikendamise korral korrutatakse 1 aasta hind vastava aastate arvuga.


Makse saaja ja arveldusarved

Teenuste parameetrid ja kasutamisjuhendid on avaldatud EENeti veebis ning neid on õigus teenuste kvaliteedi tõstmiseks muuta.