Liitumine

Teenusesoovid: eenet@eenet.ee

Teenuse käivitamise soovid palume saata aadressile eenet@eenet.ee
Iga teenuse kirjelduses on toodud täpsemad andmed, mida mingi teenuse käivitamiseks vaja saata on.

Teenusest loobumine

Ka teenustest loobumise soovid palume saata aadressile eenet@eenet.ee

Loobumissoov võib olla vabas vormis e-kiri. Palume asutusel selles kindlasti nimetada teenus, millest loobuda soovitakse, ja kuupäev, millest alates teenus sulgeda (ja vastavad kontod kustutada jmt) tuleb.


Viimati uuendatud: 14.09.2020