EENet

Eesti Hariduse ja Teaduse Andmesidevõrk on Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse (HITSA) struktuuriüksus, mille peamine eesmärk on tagada teaduse, hariduse ja kultuuri jaoks vajaliku infotehnoloogilise taristu areng ja stabiilne toimimine.

HITSA koduleht
HITSA struktuur
EENeti põhimäärus
HITSA strateegia ja visioon

EENeti teenuste kirjeldused leiate teenustelehel. See, millised asutused täpselt neid teenuseid kasutada saavad, on määratud dokumendis "EENeti kliendiks kvalifitseerumise tingimused ja kord", ja tasuliste teenuste maksumus hinnakirjas. Hariduse ja teaduse andmesidevõrgu kasutamist reguleerib EENeti võrgueeskiri.

Arvete esitamine EENetile. EENeti esitatud arvete tasumine


Viimati uuendatud 11.09.2018