EENet

EENet kuulub alates 01.08.2020 Haridus- ja Noorteameti (Harno) tehnoloogia juhtimise osakonda.

EENeti peamine eesmärk on tagada teaduse, hariduse ja kultuuri jaoks vajaliku infotehnoloogilise taristu areng ja stabiilne toimimine.

Harno koduleht

EENeti teenuste kirjeldused leiate teenustelehel. See, millised asutused täpselt neid teenuseid kasutada saavad, on määratud kliendiks kvalifitseerumise tingimused ja korra; dokumendis, tasuliste teenuste maksumus hinnakirjas. Hariduse ja teaduse andmesidevõrgu kasutamist reguleerib võrgueeskiri.

Arvete esitamine ja tasumine Haridus- ja Noorteameti puhul


Viimati uuendatud 1.02.2021