EENet

EENet kuulub alates 01.10.2021 Haridus- ja Teadusministeeriumi tehnoloogia juhtimise osakonda.

EENeti peamine eesmärk on tagada teaduse, hariduse ja kultuuri jaoks vajaliku infotehnoloogilise taristu areng ja stabiilne toimimine.

Haridus- ja Teadusministeeriumi koduleht

EENeti teenuste kirjeldused leiate teenustelehel. See, millised asutused täpselt neid teenuseid kasutada saavad, on määratud kliendiks kvalifitseerumise tingimused ja korra; dokumendis, tasuliste teenuste maksumus hinnakirjas. Hariduse ja teaduse andmesidevõrgu kasutamist reguleerib võrgueeskiri.

Arvete esitamine ja tasumine Haridus- ja Teadusministeeriumi puhul


Viimati uuendatud 04.10.2021