Teenused haridus-, teadus- ja kultuuriasutustele

Püsiühendus

Domeenid

Autentimine

Muud teenused

Haridus- ja Teadusministeeriumil on õigus teenuste parameetreid ja kasutamisjuhendeid teenuste kvaliteedi tõstmiseks muuta.

Kasutajatugi

EHIS, HTM Moodle, SAIS, Kõrgkoolidevaheline ÕIS, Juhan, EIS, Tahvel, Veebiplatvorm, Digipeegel, Kutsekoolidigipeegel, E-koolikott, HarID

Viimati uuendatud 03.10.2023