Turvaline printimisteenus

Teenuse tutvustus | Teenusega liitumine. Kasutajatugi


HTM pakub koostöös Overall Eesti AS-ga koolidele keskset turvalist printimislahendust

Haridusasutustele pakutav keskne turvaline printimislahendus on lihtsaim viis tagada kooli printimisteenuse vastavus haridus- ja teadusministri kehtestatud IKT baastaristu ja baasteenuste miinimumnõuetele.

Printimine koolis muutub turvalisemaks, täidetud on GDPR'i nõuded, lihtsustub õpetajate tööprotsess, vabaneb IT tugiisiku aega, kulud muutuvad läbipaistvaks ja lihtsasti juhitavaks. Õpetajatele lisanduvad automaatne tekstituvastus ja Wordi failivormingusse skaneerimine. Kooli printereid saavad turvaliselt ja sularahata kasutada ka õpilased.

Vaata printimisteenuse videotutvustust

Tööjaotus

Tarkvara ja server asuvad HTMi Eesti Hariduse ja Teaduse Andmesidevõrgus EENet.

Printimislahendust haldab, sõlmib koolidega selle kasutamiseks otsekokkulepped ja osutab kasutajatuge Overall Eesti AS.

Miks keskne teenus?

Printimisteenus vajab lisaks printeritele nende ristkasutust, GDPR'i nõuete täitmist, automaatset haldust ja õpilastepoolset kasutust võimaldavat tarkvaralahendust, litsentse ja serveriplatvormi. Igal koolil sellist lahendust eraldi hankida oleks kulukas. HTM on hankinud vajalikud tarkvaralitsentsid keskselt ning teinud prindihaldusserveri lihtsasti ja soodsamalt kättesaadavaks kõikidele Eesti koolidele. Eriti lihtne on keskse teenuse kasutuselevõtmine uuendatud võrgutaristuga koolides.

 1. Keskne prindihaldustarkvara
  Kool ei pea ostma, paigaldama ega haldama oma prindihaldustarkvara. Seadistused on tehtud, kasutuselevõtt tähendab sobiva seadme ühendamist.
 2. Võimalused õpilastele
  Õpilased saavad kasutada kooli printerit, koju pole printerit vaja soetada. Koolis on printeri kasutamine seni tähendanud sularahaga arveldamist. Keskse lahendusega on ühendatud õpilaskasutuseks mõeldud PrintInCity teenus, mis võimaldab õpilastel kooli printerit kasutada iseseisvalt, turvaliselt ja ilma sularahata. Lisainfo Overall Eesti OÜ-lt vt: ee.printincity.com
 3. Kasutuskulude juhtimise töölaud
  Keskselt majutatud teenuse haldusliideses on igal koolil näha kasutuskulud ja -maht nii töötajate kui seadmete lõikes. Kulude juhtimiseks saab määrata kooli seadmetele automaatselt kehtivaid kasutuslimiite.
 4. Tugileping
  Teenuse tugileping katab printimisseadmete hoolduse, kasutajatoe osutamise, ühenduse printimisseadmete ja serveri vahel. NB! Enne teenusega liitumist on vaja kontrollida olemasolevate prindiseadmete sobivust ning vajadusel need uuendada.

Ühtset lahendus turvalise ja hallatud prinditeenuse võimaldamiseks enne 2021. aastat koolides ei olnud. Prinditeenuse loomise eesmärgid olid

 • toetada kooli IT personali kooli teenustaristu arendamisel hallatuma ja vähem sekkumist nõudva taristu poole,
 • aidata kooli IT juhil ja direktoril tagada õpetajatele parimad kaasaegsed töövahendid õppetöö läbiviimiseks,
 • edendada ressursitõhusat tegutsemist, kasutades keskset ja jagatud ressurssi.

Mis kasu toob keskne teenus õpetajatele?

 1. Õpetajad saavad oma printimistöö kätte kõikidest kooli printeritest. Tööd ootavad turvaliselt järjekorras, kuni õpetaja need endale sobivast printerist kaardiga nö vabastab.
 2. Skannimine on lihtne - ühe nupuvajutusega saab tulemuse saata oma e-postiaadressile või salvestada kodukausta. Skannida saab otse MS Wordi formaati, tekst on automaatselt tuvastatud ja muudetav – ideaalne õppematerjali ümbertöötluseks, eriti keeleõpetajatele.
 3. Printida saab ka kodust, töö saab hommikul turvaliselt välja võtta oma klassile lähimast printerist. Kõigile on kasutatav ka värviprindivõimalus - mugavalt ja kulude mõttes hallatult.

Mis kasu toob keskne teenus kooli juhtkonnale?

Kool saab

 • õpetajate tööd senisest paremini toetava teenuse;
 • hoida kokku oma IT ressurssi;
 • kõik printimisega seotud kulud ühele arvele ja läbipaistva printimiskulude juhtimise võimaluse;
 • aidata õpilasi ja nende peresid - koju ei pea pered enam printerit hankima.

Mis kasu toob keskne teenus kooli IT-le?

 • Seadmed tellivad toonerit ise.
 • Prindidraiver on keskselt hallatud ja uuendatud. Otseprindijärjekordi saab vajadusel haldusliidesest lisada.
 • Printerite aadressraamatuid pole enam vaja.
 • Süsteemi turvanõuded on täidetud.
 • Prinditoe peale ei pea oma niigi nappi aega enam kulutama.

Milline on kaasaegne printimisteenus koolis?

 • Töötab kvaliteetselt ja lihtsalt.
 • Õpetajate tööd abistav ja lihtsustav.
 • Turvaline, isikuandmed kaitstud.
 • Kulud läbipaistvad, juhitavad, madalamad.
 • Täistugi - seadmed, seaded, ühendused.
 • Õpilastele kasutatav - perele kasulik.
 • Peaaegu null puudet kooli IT-le.
 • Jätkusuutlik taristu Eesti koolis!

Teenuse osutaja, teenusega liitumine, kasutajatugi

Teenust osutab Overall Eesti AS.
Teenuse tellimiseks ja tingimuste kokkuleppimiseks, samuti kasutajatoe saamiseks palume saata soov aadressile [email protected].


Viimati uuendatud: 03.05.2021