Üleeuroopaline teaduse ja hariduse magistraalvõrk GÉANT

GEANTi topoloogia

GÉANT on üleeuroopaline teaduse ja hariduse ülikiire magistraalvõrk, mis ühendab 38 Euroopa rahvuslikku teadus- ja haridusvõrku enam kui 40 riigis. Kokku on GÉANTi küljes enam kui 8000 Euroopa teadus- ja kõrgharidusasutust ja 50 miljonit võrgukasutajat. GÉANTi võrgus liigub iga päev üle 1000 TB andmeid maksimaalse kiirusega 500 Gbit/s. Võrgu teenuste valik on lai: IP-liiklus, testisüsteemid ja virtuaalsed ressursid, autentimine ja rändlus, veaotsingud ja seire, konsultatsiooni- ja tugiteenused.
Võrku haldab Euroopa Komisjoni toetatav projekt GN4.


Projektis osalevad rahvusvahelised organisatsioonid GÉANT Association ning Põhjamaid ühendav NORDUnet. Projekti juhib GÉANT Limited, mis on osa assotsiatsioonist GÉANT.

GÉANTi assotsieerunud partnerid on ADVA Optical Networking, Alcatel-Lucent, CERN, Ciena Corporation, Cisco, Coriant GmbH, ECI Telecom, EMBL, Euroopa Kosmoseagentuur, Google UK Ltd, Huawei Technologies, Level 3 Communications bv, OwnCloud, Inc.​, ja Tata Communications.

GÉANT on ühendatud analoogsete võrkudega Põhja- ja Lõuna-Ameerikas, Aasias, Lähis-Idas ja Põhja-Aafrikas: kokku 50 akadeemilise võrguga 65 riigis, kelle kasutajaid on kokku 45 miljonit.

Kronoloogia

GN4

 • 01. mail 2015 algas GN4 projekt 1-aastase alamprojektiga GN4-1
 • 07.-08. märtsil 2016 GN4 sümpoosion Viinis
 • 30. aprillil 2016 lõppes GN4-1 alamprojekt
 • 1. mail 2016 algas 32-kuuline alamprojekt GN4-2
 • 31. detsembril 2018 lõpeb alamprojekt GN4-2
 • 30. aprill 2020 planeeritud projekti lõpp

GN3plus fact sheet (April 2013)

 • 01. aprillil 2013 algas GN3plus projekt
 • 8.-10. oktoober 2013 sümpoosion Viinis
 • 23.-26. veebruar 2015 sümpoosion Ateenas
 • 31. märts 2015 planeeritud projekti lõpp
 • 30. aprill 2015 tegelik projekti lõpp

GN3plus projekti eesmärgiks oli rahvusvaheline koostöö ja innovaatiliste võrguteenuste kasutajatele kättesaadavaks muutmine. 2013. aastaks ehitati GÉANTi võrgus 50 000 km taristut, millest 12 000 km oli fiiberoptilisi ühendusi. Võrgu andmeedastuskiiruse standardiks on 10 Gbit/s, ent kiirused ulatuvad kohati kuni 500 Gbit/s.

GN3

 • 1. aprill 2009 - algas GN3 projekt
 • 8.-10. september 2009 - esimene sümpoosion Viinis
 • 1.-2. detsember 2009 - projekti pidulik avaüritus Stockholmis
 • 1. november 2010 - GÉANT tähistab 10. sünnipäeva
 • 24.-26. november 2010 - teine sümpoosion Viinis
 • 30. märts 2013 - GN3 projekti lõpp
 • 28. november 2013 - projekt saab Euroopa Komisjonilt hinnangu "suurepärane"

Lisainfo

GÉANTiga seotud projektid

 • TEIN (Aasia ja Vaikne ookean, Lõuna-Aasia)
 • EUMEDCONNECT (Vahemeremaad)
 • RedCLARA (Ladina-Aameerika)
 • CAREN (Kesk-Aasia)
 • C@ribnet (Kariibi mere maad)
 • UbuntuNet (Lõuna- ja Ida-Aafrika)
 • projektid CANARIE, Internet2, ESnet, NISN ja NLR net (Põhja-Ameerika)

 • Viimati uuendatud: 28.08.2015