Üleeuroopaline teaduse ja hariduse magistraalvõrk GÉANT

GÉANT Association

Riikide teadus- ja haridusvõrke koondab üleeuroopaline GÉANT Association,

Igas Euroopa riigis on üks riiklik hariduse ja teaduse andmesidevõrk (NREN, National Research and Education Network), mille ülesandeks on pakkuda eeskätt teadus- aga ka haridus- ja kultuuriasutustele kaasaaegset ülikiiret internetiühendust (andmesidet) ja muid IT-teenuseid.

Eesti NRENiks on Haridus- ja Teadusministeeriumi tehnoloogia juhtimise osakonna hallatav EENet ehk Eesti Hariduse ja Teaduse Andmesidevõrk.
EENeti asutas 1993. aastal tollane Kultuuri- ja Haridusministeerium. Üleeuroopalisse NRENide assotsiatsiooni võeti EENet vastu 30. oktoobril 1996, mil organisatsioon tegutses TERENA nime all.

GÉANT Network

GÉANTi võrk on üleeuroopaline teaduse ja hariduse ülikiire magistraalvõrk, mis ühendab Euroopa riikide teadus- ja haridusvõrke.

Võrku haldavad Euroopa Komisjoni toetatava raamprogrammi GN5-FPA partnerid GÉANT Association'i juhtimisel. Konsortsiumisse kuuluvad 44 Euroopa riigi teadusvõrkude esindajad (juuni 2023 seis).

Tänu GÉANTile on teadus- ja haridusasutustele kättesaadavad ülikiired võrguühendused (internet). GÉANT pakub ka virtuaalressursse, testimisplatvorme, autentimis- ja rändlusteenuseid, seiret, tõrkeotsingut, nõustamis- ja tugiteenuseid.

Võrgukonverentsid

The Networking Conference TNC (kuni 2014 TERENA Networking Conference) ehk võrgukonverents on regulaarne andmesidevõrkude kogukonna suurim aastakonverents, mida külastavad andmeside asjatundjad ning huvilised üle maailma.
tnc.geant.org

Aastakogumikud

Iga-aastaselt kogutakse teavet ja antakse välja kogumik Euroopa riikide hariduse ja teaduse andmesidevõrkude kohta - kasutajad, teenused, hallatav liiklus, muudatused jmt.
Compendium of National Research and Education in Europe.


Viimati uuendatud 14.09.2023