Hajusarvutus

in English

Riikliku tähtsusega teaduse infrastruktuuri toetamine teekaardi alusel

EENet osaleb Eesti Teadusarvutuse Infrastruktuuri (ETAIS) projektis, mis on Eesti Teaduse Infrastruktuuride Teekaardi objekt.
Projekti number: 2014-2020.4.01.16-0127
Projekti nimi: Eesti Teaduspilve loomine (ETAIS II)


EENet pakub oma kobararvutis (ehk EENeti gridis) haridus-, teadus-, kultuuriasutustele hajusarvutusvõimalust.

Eesti Grid tähistab Eesti haridus-, teadus- ja kultuuriasutustele suuremahulisteks arvutusteks vajalike arvutus- ning salvestusvõimaluste loomist.

Grid - geograafiliselt eri kohtades paiknevate arvutite kaasamine ühtseks ressursiks nii, et kasutaja ei pea ise korraldama seda, kus tema ülesandeid lahendatakse. Omavahel on võimalik ühendada erinevaid arvuteid ja arvutuskeskusi, mis teevad paralleelselt sama ülesande jaoks vajalikke arvutusi.


Viimati uuendatud 31.08.2018