.ee domeeni registreerimine

Sama taotlus tuleb täita nii uue (vaba) domeeni registreerimisel kui ka varem teie asutusele registreeritud domeeni ületoomisel ning tehniliste andmete muutumisel.

1. Enne taotluse esitamist kontrollige, et soovitud domeen oleks vaba või juba teie asutusele registreeritud. Kontrollida saab EISi veebis

2. Täitke ja allkirjastage registreerimistaotlus .odt või .doc formaadis

Taotluse peab allkirjastama asutuse nimel allkirjaõiguslik isik. Soovitame ID-kaardi või Mobiil-ID-ga allkirjastamist, rolliks palume märkida ametinimetus asutuses.

Juhul kui asutus soovib kasutada oma nimeservereid, märkige taotluses nende nimed ning kui nimeserverite domeeninimed on registreeritava domeeni alamdomeeniks, ka IP-numbrid; tehnilise kontakti väljad täitke nende nimeserverite haldaja isikuandmetega.

3. Saatke allkirjastatud taotlus [email protected]

4. EENet edastab taotluse Eesti Interneti Sihtasutusele (EIS)

5. Arve ja teenusleping

Haridus- ja Teadusministeerium saadab registreerimistaotluse saamisel asutusele arve registreerimistasu kohta vastavalt registreerimisperioodi pikkusele.
Teenuste hinnakiri

Kui asutusel ei ole veel teenuslepingut või selle lisa domeeniteenuse kohta, siis vormistatakse ka teenusleping või selle lisa, mis tuleb asutuse poolt allkirjastada.
Tüüptingimused


Viimati uuendatud: 05.10.2022