EENeti teenuslepingu tüüptingimused .ee domeeninimede registreerimisteenuste osas

Kehtestatud EENeti direktori käskkirjaga 5. juulil 2010 a. nr 1-4/3

  1. EENet ja Klient (Registreerija) juhinduvad registreerimisteenuste osutamisel ja kasutamisel domeenireeglitest, mis loetakse teenuslepingu lahutamatuks osaks.
  2. Klient (Registreerija) võtab EIS ees kohustuse järgida kehtivaid domeenireegleid ja EIS veebilehel avaldatud domeenireegleid täpsustavaid juhiseid.
  3. Klient (Registreerija) on nõus, et EIS võib nõuda temalt (Registreerijalt) teenuslepingus ning domeeni registreerimise taotluses EIS ees võetud kohustuste täitmist.
  4. EENet ei vastuta Eesti Interneti Sihtasutuse tegevuse või tegevusetuse eest.
  5. Domeeni registreerimistaotluse esitamisega nõustub Klient (Registreerija) käesolevate tüüptingimustega ja kohustub tasuma kõik Registreerimisteenuste eest osutatavad arved tähtaegselt.
  6. EENet edastab erinevate Klientide poolt samale domeeninimele esitatud taotlused Eesti Interneti Sihtasutusele nimetatud taotluste esitamise ajalises järjekorras.
  7. .ee domeenide registreerimisteenuste taotlusi võtab EENet vastu .pdf, .odt, .doc ja .docx formaadis, digitaalselt allkirjastatud dokumendikonteiner peab olema .ddoc või .bdoc formaadis.
  8. EENetil on õigus ühepoolselt muuta käesolevaid tüüptingimusi, teatades sellest Kliendile ette 2 kalendrikuud. Kui Klient ei nõustu muudetud tüüptingimustega, võib ta lepingu enne uute tingimuste jõustumist lõpetada – selleks kas kustutades või teise Registripidaja juurde üle kandes oma .ee domeenide registreeringud.

EENeti teenuste hinnad