.ee domeenist loobumine, üleandmine, registripidaja vahetamine

NB! Taotlused-avaldused peavad olema allkirjastatud asutuste allkirjaõiguslike isikute poolt ja ootame neid aadressile hostmaster@eenet.ee. Soovitame ID-kaardi või Mobiil-ID-ga allkirjastamist.*

Juba makstud registreerimistasu domeeni üleandmisel ega kustutamisel ei tagastata.

.ee domeenist loobumine

I võimalus: asutus esitab kustutamisavalduse

II võimalus: jätta registreering pikendamata ja lasta domeenil aeguda.

Domeeni üleandmine teisele asutusele

Domeeni üleandmiseks on vaja loobuja poolt allkirjastatud loobumisavaldust ja uue registreerija taotlust domeeni registreerimiseks.

I võimalus: üleandja ja vastuvõtja allkirjastavad ühise dokumendi

II võimalus: üleandja ja vastuvõtja allkirjastavad kaks eraldi dokumenti

Domeeni registripidaja vahetamine

Kui asutus soovib oma domeeni senise registripidaja vahetada Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse (HITSA) EENeti vastu, on vaja saata aadressile hostmaster@eenet.ee

  1. täidetud registreerimistaotlus
  2. domeeni autoriseerimiskood (selle saate seniselt registripidajalt)

* Soovi korral saab taotluse allkirjastada ka omakäeliselt EENeti kontoris.

Viimati uuendatud: 27.05.2015