Domeeninimede registreerimise kord

Kehtestatud 24. märtsil 2011 a. EENeti direktori käskkirjaga nr 1-4/2.

I Üldine

1. EENet registreerib domeeninimesid oma klientidele ja vastavalt oma sihtrühma vajadustele.

2. Domeeninime registreerimisel ja kasutamisel kohustub klient täitma EENeti võrgueeskirja, http://www.eenet.ee/EENet/vorgueeskiri.html

3. Tehnilised nõuded domeeninimedele on eraldi juhendis, http://www.eenet.ee/EENet/dns_tehniline.html

II Registreerimise vahendamine

4. EENet vahendab klientide registreerimistaotlusi teistele registritele, näiteks teise taseme domeeninimede taotlemisel .EE alla.

5. Vahendatud taotluste korral sõlmitakse EENeti ja kliendi vahel kirjalik leping või täiendatakse olemasolevat teenuslepingut lisaga.

6. Vahendatud taotluste korral rakenduvad täiendavad nõuded, mis on kehtestatud EENeti ja/või registri poolt. Sealhulgas .EE domeenide nõuded näiteks http://www.eenet.ee/EENet/registreerimisteenuste_tyyptingimused.html

III Akadeemilised domeenid

7. Kõik kliendid saavad registreerida alamdomeene Lisas A toodud domeeninimede alla (nn "akadeemilised domeenid").

8. Akadeemiliste domeenide registreerimine ja edasine kasutamine on tasuta.

9. Domeeninime registreerimiseks tuleb esitada taotlus, milles on märgitud domeeni kasutaja, tema kontaktisik ja kontaktaadress.

10. Ühele asutusele registreeritavate domeeninimede arv ei ole piiratud. Rohkem kui ühe akadeemilise domeeni registreerimisel tuleb taotlusele lisada põhjendus.

11. EENet jätab endale õiguse domeeninimi registrist kustutada, kui domeen on kasutuseta või ei vasta antud korrale ja kasutaja ei ole mõistliku aja jooksul puudusi kõrvaldanud.

Lisa A

Akadeemilised domeenid registreeritakse järgmiste domeenide alla:

  • edu.ee
  • lib.ee
  • org.ee
  • vil.ee