Avalikud pilveteenused EENeti kaudu

EENeti kliendiks kvalifitseeruvad haridus-, teadus- ja kultuuriasutused saavad osta pilvealustaristuteenuseid mitmetelt kommertspakkujatelt tavatingimustest soodsamalt.

Üleeuroopaline võrgustik GÉANT seisab kogu Euroopa akadeemilise kogukonna huvide eest ning aitab teadus- ja haridusasutustel kiirendada pilveteenuste kasutuselevõttu.

GÉANT on sõlminud 23 kommertspakkujaga 4-aastase raamlepingu pilvealustaristu ehk Infrastructure-as-a-Service (IaaS) teenuste kasutamiseks. Pakkujate IaaS-lahendusi hinnati raamhankes 22 kriteeriumi järgi.

Video (2 min)

Miks

Raamistik aitab haridus- ja teadusasutustel kasutada pilvealustaristuteenuseid

  • soodsamalt
  • lihtsamalt
  • turvaliselt

Kasutatavad teenused

Raamleping katab pilvealustaristu ehk IaaS-teenused:

  • Varundus ja andmesalvestus (backup and storage)
  • Arvutusressursid
  • Virtuaalsed privaatvõrgud
  • Nõustamine

Lisaks IaaS-teenustele saab mõnel puhul kasutada ka täiendavaid teenuseid ning tasuta krediite.

Igal teenusepakkujal on keskne pilvehaldusportaal, mis aitab asutusel jälgida kõiki oma pilvekontosid üle terve organisatsiooni. Lisaks saab jälgida arveldust ja aruandlust.

GÉANTi pilveteenuste kataloog annab ülevaate IaaS-raamistiku pakkujatest, aga ka raamistikuvälistest pilveteenustest.

EENet annab ühele kontaktisikule asutuse kohta ligipääsu GÉANT IaaS-maatriksile, mis annab detailse ülevaate pakkumistest, kui raamlepingute repositooriumile, kus hoitakse kehtivaid lepinguid. Kontakt ligipääsu küsimiseks: eenet@eenet.ee.

Raamlepingu kehtivus ja hankelepingute sõlmimine

Leping Microsoft Azure'i kohta kehtib 1.01.2017-31.12.2020, teiste pakkujate lepingud kehtivad vastavalt raamlepingu sõlmimisele kauemgi (sh kuni 2024).
Minihanget saab teha või hankelepingut sõlmida 45 kuu jooksul alates raamlepingu sõlmimisest.

GÉANT on ettevalmistamas ka järgnevaid raamistikke, mis laienevad sealhulgas ka Platform-as-a-Service (PaaS) ja Software-as-a-Service (SaaS) teenustele.

Kuidas hakata pilveteenuseid kasutama

Pakkujad

PakutavPakkujaKontaktandmedMis ajast pakub teenust EENeti kliendiks kvalifitseerujateleTasuta testkonto
Azure ATEA ASNeeme Kaalep, tel 5239662
Raamlepingu veebileht
Alates 22.06.2017Azure'i testkonto tudengitele
AzureMicromail Seán Deasy, tel +353 214515590Pakkumise algus ei ole teadaAzure testkonto tudengitele
Amazon Web ServicesTI SparkleRaamlepingu üldkontakt, tel +390652745193
Klienditugi 24/7: tel +3906321000
Raamlepingu veebileht
Alates 11.09.2017AWS testkonto 12 kuud tasuta
IaaS-teenusedInteroute Communications LimitedRaamlepingu üldkontakt, Üldine veebAlates 08.11.2017JAH
IaaS-teenusedCloudSigma AGÜldkontaktAlates 13.12.2017JAH
IaaS-teenusedLattelecom SIA.Pakkumise algus ei ole teadaEi ole teada

Lisainfo


Viimati uuendatud: 29.05.2018