Avalikud pilveteenused EENeti kaudu

EENeti kliendiks kvalifitseeruvad haridus-, teadus- ja kultuuriasutused saavad osta pilvealustaristuteenuseid mitmetelt kommertspakkujatelt tavatingimustest soodsamalt.

Üleeuroopaline võrgustik GÉANT seisab kogu Euroopa akadeemilise kogukonna huvide eest ning aitab teadus- ja haridusasutustel kiirendada pilveteenuste kasutuselevõttu.

GÈANT on sõlminud 4-aastase raamlepingu infrastruktuuri kui teenuse (IaaS), platvormi kui teenuse (PaaS) ja tarkvara kui teenuse (SaaS) kasutamiseks haridus- ja teadusasutustele. IaaS+ Framework kehtib 4 aastat (kuni 30.11.2024) ning raamistikule eelnenud hanke eesmärk oli saada sobivad pilveteenuste kasutamise tingimused haridus- ja teadusasutustele. Praegune raamistik tugineb eelmisele IaaS raamistikule, kuid liitunud on palju uusi teenusepakkujaid ning lisandunud pilveteenuseid.

IaaS raamistiku eesmärk on aidata kaasa pilveteenuste kasutuselevõtule ja on osa suuremas Open Clouds for Research Environments (OCRE) projektist. OCRE projekt on loodud selleks, et aidata haridus ja teadusasutustel leida enda jaoks sobivaid pilvelahendusi.

EENet osaleb IaaS+ raamistikus kui suunaja (referrer).

Lisainfo


Viimati uuendatud: 30.01.2024