EENeti teenused haridus-, teadus- ja kultuuriasutustele

 * - vajalik teenusleping
 * - tasuline teenus

EENetil on õigus teenuste parameetreid ja kasutamisjuhendeid teenuste kvaliteedi tõstmiseks muuta.

Teenusega liitumine

Hinnakiri

Viimati uuendatud 09.07.2019