Tiigrihüppele eraldatud vahenditest Internetiühenduste ehitamine 1997. aastal

1997. aastal toimus Eesti koolide andmesidevõrku ühendamine kahe erineva skeemi kohaselt:

Kolm aeglast püsiühendust maakonda

Olemasoleva raha piires pakuti igale maakonnale võimalust ühendada aeglase (28,8 kbps) püsiühendusega andmesidevõrku kolm kooli. Tiigrihüppe vahenditest oli võimalik igale maakonnale maksimaalselt kulutada 57 000 krooni. Ühenduse saajad otsustati Tiigrihüppe maakondlike koordinaatorite poolt koostöös kohalike töögruppidega. Kui leiti, et maakond ei vaja kolme aeglast ühendust, siis oli võidi otsustada ka ühe kiirema ühenduse loomise kasuks. Kui koolil oli võimalik leida lisaressursse, sai talle loodava aeglase ühenduse asemel ehitada ka kohe kiire.
Koordinaatorite otsused maakondade kaupa

EENeti ja Tiigrihüppe Sihtasutuse projektikonkurss koolide ühendamiseks hariduse- ja teaduse andmesidevõrku

Konkursi toimumise ajakava

  • 29. september - Projektikonkursi väljakuulutamine
  • 20. oktoober - Projektide laekumise tähtaeg
  • 03. november - Tulemuste väljakuulutamine
  • 17. november - Peavad olema sõlmitud lepingud projektijuhtidega
  • 15. detsember - Projektijärgsed summad peavad olema kasutatud.

Konkursi tingimused

Iga projekti tulemusena peab üks või mitu kooli saama ühenduse EENeti maakondliku keskusega Projekte võivad esitada nii koolid kui ka teised koolide ühendamisest huvitatud organisatsioonid. EI finantseerita sissehelistamismodemite ostmist, lokaalvõrkude ehitamist ega rendikulusid. Eelistatakse projekte, milles on kaasatud ka teiste finantseerijate vahendid.

Konkursi tulemused

Konkursile laekus 31 projekti, millest valiti ellu viimiseks välja 12 edukamat.

Projektide realiseerimise võimalikkust hindas esmalt EENeti tehnikaosakond; otsuse, milliseid projekte finantseerida, langetas Tiigrihüppe Koolide Andmeside Töörühm.


November 1997