Projektid, üritused 2001-2006

1997-2000 | 2001-2006 | 2007-2008 | 2009-2010 | 2011-2012 | 2013-2014 | 2015-2017 | alates 2018

September-detsember 2006: Viies arvutijoonistuste võistlus

EENet kuulutas koostöös Rahvusooper "Estonia", Teater "Vanemuise", SA Kultuurilehe, Kultuuriministeeriumi ning Haridus- ja Teadusministeeriumi noorteosakonnaga 18. septembril 2006 välja viienda arvutijoonistuste võistluse teemal "Teater, muusika ja kino".
Vanuserühmade võitjad olid Malle Soosaar (8a), Cätlyn Klais (14 a), Taavi Viikman (18 a) ja Ly Sõõrd (31 a).

Juuli 2006: Balti Gridi suvekool

Tartus toimus 4.-8.juulil esimene Balti Gridi suvekool (1st BalticGrid SummerSchool), mille korraldas EENet koostöös Tartu Ülikooli ja KBFI-ga. Suvekoolis osalesid tudengid Eestist, Lätist, Leedust, Poolast ja Saksamaalt. Osavõtjatele tutvustati gridi põhialuseid, samuti oli võimalik proovida gridiarvutuste tegemist.
Balti Gridi suvekooli veeb
seminarist osavõtjad Lauri Anton

September-november 2005: Neljas arvutijoonistuste võistlus

EENet kuulutas koostöös Sotsiaalministeeriumi rahvatervise osakonna, Lõuna Politseiprefektuuri, Haridus- ja Teadusministeeriumi noorteosakonna ja Euroopa Noored Eesti bürooga 12.septembril 2005 välja neljanda arvutijoonistuste võistluse. Teemaks oli "Eesti noorte turvalisus". Võistlusele saabus 3219 pilti.

September 2005: GÉANT2 ja TERENA avalikkussuhete gruppide koosolekud Tartus

28.septembril 2005 korraldas DANTE (Delivery of Advanced Network Technology to Europe) koostöös EENetiga Tartus rahvusvahelise nõupidamise, mis keskendus üle-euroopalise andmesidevõrgu projektile GÉANT2.

29.-30.septembril 2005 toimus Tartus rahvusvahelise võrguorganisatsiooni TERENA (Trans-European Research and Education Networking Association) suhtekorralduse rakkerühma kahepäevane tööseminar, kuhu kogunesid osalejad 20 riigist.

Koosolekute ajakava
osavõtjad Tartu Raekoja ees
Fotod: Simon Watts
seminariruumis

November 2004: Eesti akadeemilise andmeside seminar

5.novembril 2004 toimus Tartus Eesti akadeemilise andmeside seminar. Ettekannetega esinesid TERENA peasekretär Karel Vietsch, ARNES-e direktor Marko Bonac, LITNET-i ekspertgrupi juhataja Petras Sulcas, Anne Villems ja Andres Salu Tartu Ülikoolist ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi IT nõunik Andrus Aaslaid. Seminaril osalesid EENeti nõukogu liikmed.
Seminaril peetud ettekanded

2004_nov_arenguseminar Tartus
Foto: Kalle Kulbok

September-november 2004: Kolmas arvutijoonistuste võistlus

EENet kuulutas 6. septembril 2004 koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumi, Keskkonnaministeeriumi ja Eesti Olümpiakomiteega välja kolmanda arvutijoonistuste võistluse keskkonna- ja sporditeemadel. Tähtajaks laekus 3372 pilti.

Oktoober 2003: Teise arvutijoonistuste võistluse võitjad selgunud

2003.aasta arvutijoonistuste võistlusele saabus 1900 tööd neljas vanusegrupis: kuni 10-aastased, 11-14 aastased, 15-19 aastased ning vanemad kui 19-aastased. Võistluse teemad olid:

1. "Mul ei ole erilisi andeid. Olen vaid pööraselt uudishimulik." (Albert Einstein)
2. Usk, lootus, Internet
3. Virtuaalmaailma võlu ja viletsus
4. Traadid, torud ja võrgutaja
5. Narri meest, mitte mehe arvutit

August 2003: EENeti 10.sünnipäev

11.augustil 2003 täitus 10 aastat Eesti Hariduse ja Teaduse Andmesidevõrgu (EENet) asutamisest. EENeti loomise käskkirja allkirjastas 11.augustil 1993 tollane haridus- ja kultuuriminister Paul-Eerik Rummo. Riigiasutus EENet töötab tänagi Haridus- ja Teadusministeeriumi haldusalas.

Sünnipäeva puhul kuulutas EENet välja teise arvutijoonistuste võistluse ja korraldas seminari, kuhu olid kutsutud kõik EENeti praegused ja endised töötajad.
2003_seminar_eenet10b.jpg
Fotod: Kalle Kulbok
2003_seminar_eenet10a.jpg

Juuni 2003: Munitsipaalfiibrite infopäev

Tartus toimus EENeti korraldusel munitsipaalfiibrite teemaline teabepäev, millel osalesid kaheksa linnavalitsuse, kuue maavalitsuse ja muude asutuste esindajad. Ettekanded olid EENeti, Tartu linna, Tartu Ülikooli ja AS A-Kaabli poolt.

September 2002: NATO võrgundusseminar Zagrebis (Horvaatia)

CEENeti kolmandat võrgujuhtimisseminari Zagrebis toetas NATO teadusprogramm; selle korralduskomiteesse kuulus EENetist Anne Märdimäe. Seminarile järgnes CEENeti üldkogu (General Assembly) koosolek.

Lähem teave seminari kohta CARNeti veebis

Juuli 2002: Haridus- ja teadusvõrgu loomise alane nn lend-seminar Prahas, Varssavis ja Tartus

Kõrgõzstani, Kasahstani, Armeenia, Uzbekistani, Azerbaidzhaani, Gruusia ja Tadzhikistani esindajad saabusid Tartusse, et kuulata 8.-9.juulil loenguid Eesti akadeemilise arvutivõrgu EENet loomisest, toimimisest, juhtimis- ning finantseerimispõhimõtetest. Kahepäevasel seminaril pidasid ettekandeid Haridusministeeriumi, EENeti ja Tartu Ülikooli IT osakonna juhtivad spetsialistid.

Ürituse toimumist toetas Avatud Eesti Fond oma Ida-Ida programmi kaudu; rahvusvaheliseks koordinaatoriks oli Ida- ja Kesk-Euroopa akadeemilisi arvutivõrke ühendav rahvusvaheline katusorganisatsioon CEENet (Central and Eastern European Networking Association).

Seminar tervikuna koosnes kolmest osast: rahvusvaheline kuulajaskond alustas Tshehhi Vabariigis kohtumisest sealse akadeemilise võrgu CESNET töötajatega, peatus Poolas tutvumaks NASKiga. Tartus lõpetas EENet selle ulatusliku nn lend-seminari Eesti-poolse panusega Kesk-Aasia ja Taga-Kaukaasia arvutivõrkude arengusse ning seeläbi loodetavasti ka demokraatia toetamisse neis regioonides.

Seminaril osalejaid Esineb HM IT-nõunik

Mai-juuni 2002: Eesti Interneti 10.aastapäevale pühendatud kommunikatsiooninäitus

Tartus, Vanemuise kontserdimajas said kõik huvilised vaadata ühisnäitust Ahhaa, meelega! ja Kommunikatsioon. Ühisnäitus oli avatud 13.maist 21 juunini iga päev kell 10-18.

Lähem teave näituse, korraldajate, toetajate kohta

Aprill 2002: Eesti Interneti 10.aastapäeva üritused: aktus ja Suur Internetipäev

10 aasta eest käivitati Tallinnast Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudist ja Tartust Eesti Biokeskusest esimesed kaks püsiühendust Internetti. Aastapäeva tähistati Eestis mitmete üritustega: 26.aprillil korraldasid Haridusministeerium ja EENet aktuse; 27.aprillil toimus Tartus Raekoja platsil Suur Internetipäev.

Lähem teave, fotod, videosalvestus
Haridusminister Mailis Rand Akadeemik Endel Lippmaa Akadeemik Jaak Aaviksoo

Märts-Aprill 2002: Esimene arvutijoonistuste võistlus

Kuu aja jooksul joonistasid Eesti koolilapsed arvutitel Internetiteemalisi pilte ja saatsid neid arvutijoonistuste võistlusele. Kokku laekus 1721 pilti, millest rahvusvaheline zhürii valis välja iga vanusegrupi kolm parimat. Peaauhinnad iga vanusegrupi parimatele panid välja Haridusministeerium, Tiigrihüppe Sihtasutus, EENet ja Põhjamaade Ministrite Nõukogu projekt BALTNet. Paljud asutused ja firmad panid välja oma eriauhinnad.

September 2001: NATO Võrgundusseminar Kõrgõzstanis

Võrgupoliitika-alane seminar "Rahvuslikud haridus- ja teadusvõrgud: areng ja jätkusuutlikkus" toimus 20.-26.septembrini 2001. aastal Kõrgõzstanis, Issõk-Kuli järve ääres hotellis Aurora. Konverentsil avati ametlikult SILK projekt, mida toetab NATO teadusprogramm ning mille eesmärgiks on käivitada satelliidi vahendusel Interneti püsiühendused viiele Kesk-Aasia ning kolmele Kaukaasia Rahvuslikule Haridus- ja Teadusvõrgule.

Lähem teave, fotod