Projektid, üritused 1997-2000

1997-2000 | 2001-2006 | 2007-2008 | 2009-2010 | 2011-2012 | 2013-2014 | 2015-2017 | alates 2018

November 2000: Konverents "Telemaatika 2000. Kool keset kaost ja korda" Tartus


Kogumik Telemaatika 2000
EENet, PHARE ISE programm ning TÜ Kaugkoolituskeskus korraldasid 17.-19.novembril 2000 Tartus Eesti koolide õpetajatele mõeldud konverentsi "Telemaatika 2000. Kool keset kaost ja korda". Üritusele eelnes Tiigrihüppe Sihtasutuse korraldatud Tiigrituur maakondades.

Lähem teave konverentsi kohta
Artiklikogumik

August 2000: CEENeti võrgutehnoloogiaseminar Budapestis (Ungari)

Kümnepäevasel seminaril osalesid peamiselt Kesk- ja Ida-Euroopa akadeemiliste arvutivõrkude haldajad; lektoreid saabus nii Lääneriikidest (Kanada, Prantsusmaa, USA, Saksamaa, Rootsi, Soome) kui ida poolt (Eesti, Horvaatia, Sloveenia, Makedoonia jm).

Juuni 2000: NATO Võrgundusseminar Tartus

Seminar "Arvutivõrgud uuel aastatuhandel" oli suunatud akadeemiliste võrkude spetsialistidele, kes saabusid kokku kahekümnest riigist. Viie päeva jooksul omandasid osalejad mahuka materjali rahvusvaheliste arvutivõrkude ülesehituse ja haldamise ning kaasaegseimate infotehnoloogia rakenduste kohta. Mihkel Kraav pidas ettekande NATO teadusprogrammi tegevusest.
Seminari valmistasid ette Üle-Euroopaline Teaduse ja Hariduse Andmesidevõrkude Assotsiatsioon TERENA (Trans-European Research and Education Networking Association) ning Eesti Hariduse ja Teaduse Andmesidevõrk EENet.
Lähem teave EENeti veebis
Teave ja loengumaterjal TERENA veebis

Lektor John Crain RIPE NCC-st Valentino Cavalli ja Mihkel Kraav kohvipausi ajal vestlemas Osalejad Tartu Ülikooli peahoone ees
Fotod: Janno Äniline

Juuni 2000: NATO Võrgundusseminar Ohridis (Makedoonia)

Seminar oli pühendatud akadeemiliste võrkude juhtimisküsimustele. EENeti hooleks oli logistiline töö.

August 1999: CEENeti võrgutehnoloogiaseminar Budapestis (Ungari)

Seminaril oli kolm töösektsiooni: arvutivõrgud, võrgu-infosüsteemid ja kaugkoolitus. Kolmandat sektsiooni juhtis Anne Villems Tartu Ülikoolist.

August 1998: CEENeti võrgutehnoloogiaseminar Bratislavas (Slovakkia)

Neljanda CEENeti Võrgutehnoloogia Seminari lektorid saabusid 12 riigist, sh USAst, Soomest, Rootsist, Eestist (Anne Villems Tartu Ülikoolist ja Mart Laanpere Tallinna Pedagoogikaülikoolist). Kuulajaid oli üle 80, neist 5 Eestist.

Juuni 1998: NATO Võrgundusseminar Jaroslavlis (Venemaa)

Seminari korraldasid TERENA ja CEENet; osalejate transpordi korraldasid CEENet ja EENet, lektorite eest hoolitses TERENA.

August 1997: CEENeti võrgutehnoloogiaseminar Zagrebis (Horvaatia)

Seminari korraldasid CEENet ja CARNET; abiks oli EENet.
Kaaskorraldaja Carneti veeb

Mai 1997: CEENeti esimene võrgupoliitikaseminar Tartus

Seminari korraldasid CEENet ja EENet. Osalesid akadeemiliste võrguorganisatsioonide ja valitsuste esindajad. Peale arutelusid võeti vastu oluline poliitikadokument "CEENeti Tartu deklaratsioon".
CEENeti Tartu deklaratsioon