Funet (Finnish University and Research Network) on Soome ülikoole ja teadusasutusi teenindav arvutivõrk.
Teenuseid Funeti klientidele osutab tegelikult CSC - the Centre for Scientific Computing. Viimane on mittetulundusühing, mis allub Soome haridusministeeriumile ja Tieto-grupile.

Funeti võrk põhineb HPY ja Telecom Finlandi ATM-kanalitel, välisühendus toimub läbi NORDUneti.

Funeti finantseeritakse põhiliselt liikmemaksudest ja haridusministeeriumi eelarvest.

Funet on alates 1994.aastast osaliselt finantseerinud Tallinn-Helsinki väliskanalit akadeemiliste kasutajate jaoks (Funeti-poolne toetus aastatel 1994.-1997. kokku oli ca pooleteist miljonit krooni).