Eesti Interneti 10.aastapäeva tähistamine

10 aasta eest, 1992. aastal käivitati Tallinnast Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudist ja Tartust Eesti Biokeskusest esimesed kaks püsiühendust Internetti. Aastapäeva tähistati Eestis mitmete üritustega.

Eesti Interneti 10.aastapäevale pühendatud aktus

26.aprillil 2002 korraldasid Haridusministeerium ja EENet aktuse, kus esinesid haridusminister Mailis Rand, akadeemikud Endel Lippmaa ja Jaak Aaviksoo, professor Marju Lauristin ning tippspetsialist Anto Veldre, samuti Internetiteenusepakkujate esindajad: Ahto Orav Eesti Telefonist, Taavi Talvik Uninetist ning Neeme Takis KPNQwest Eestist.
Ettekandeteemad ulatusid e-ühiskonna analüüsist tulevikukavade tegemise ning võimalike probleemide lahkamiseni. Haridusministeerium avaldas oma aukirjadega tänu Interneti Eestisse toomise initsiaatoritele. Aastapäeva tähistamist toetasid AS Microlink, AS Eesti Telefon, AS Uninet ja EENet. Videoülekande Internetti tegid EENet ja KPNQWest.
Haridusminister Mailis Rand Professor Marju Lauristin Akadeemik Endel Lippmaa Akadeemik Jaak Aaviksoo

Vaata ettekannete salvestust

Suur Internetipäev Tartus

27.aprillil toimus Tartus Raekoja platsil Eesti Interneti 10. sünnipäeva tähistamise raames Suur Internetipäev. Kohal olid Internetitelk ja -buss, kus kõik huvilised said arvutivõrgu võimalustega tasuta tutvuda. Tampere linna Internetibuss oli EENeti abiga ühendatud akadeemilisse võrku. Haridusminister ja teised ministeeriumi töötajad jagasid lastele õhupalle kirjaga "Internet Eestis 10".
J.Anton seob õhupalle Minister jagab lastele õhupalle Internetibuss
Internetipäeva pressiteade
Hugo Treffneri Gümnaasiumi koolileht kajastab Internetipäeva
Viimati uuendatud: Mai 2002