GÉANT tähendab gigabitist Euroopa uue põlvkonna teadusvõrku (Next Generation of European Research Networking), mille ehitamist toetab vastavalt e-Euroopa initsiatiivile infoühiskonna tehnoloogiate programm.

Kolmkümmend rahvuslikku teadusvõrku sõlmisid 2000.aasta sügisel Euroopa Komisjoniga lepingu, mille kohaselt toetab Komisjon ülikiirete riikidevaheliste sidekanalite loomist ja käigushoidmist 80 miljoni euroga. Toetus võimaldab tõsta võrkude omavahelised ühendused 2001. aasta lõpuks põhimagistraalidel kiiruseni 2.4Gbps.

Mis kasu saab Eesti?

GÉANTis osalemine annab Eesti akadeemilistele ringkondadele 2001.aastal märksa kiirema Internetiühenduse.

Eestile tähendab see umbes 50 miljoni krooni suurust toetust koolidele ja ülikoolidele, millele Eesti riik peab lisama nelja aasta jooksul vähemalt sama suure summa.

GÉANTi eellane, TEN155 haaras peamiselt Lääne-Euroopa riike ja vaid mõnda Ida-Euroopa riiki (Ungari, Poola, Tshehhi, Horvaatia, Sloveenia). Uus projekt katab kogu Euroopa, v.a. mõned endise Jugoslaavia territooriumil asuvad riigid.

GÉANTi kronoloogia

6.november 2000 Üle-Euroopalise akadeemilise arvutivõrgu GÉANT väljakuulutamine näitusel IST2000
Pressiteade (ingl.keeles, .pdf formaat)

31.oktoober 2000 Euroopa Komisjon allkirjastab GÉANTi lepingu

15. juuni 2000Tähtaeg sooviavalduste esitamiseks GÉANTile sideteenuse pakkumiseks

11.-12.mai 2000 Haridusminister Tõnis Lukas osaleb Varssavis ministrite infoühiskonna-alasel konverentsil Eesti delegatsiooni juhina. Konverentsi lõppdokumendis kutsusid ministrid Euroopa Komisjoni üles avama GÉANT programmi ka Kesk- ja Ida-Euroopa riikide haridus- ja teadusvõrkudele.
Conference Conclusions (.pdf formaat)

8.november 1999 Amsterdamis toimub EL liikmesmaade ja kandidaatriikide haridusvõrkude esindajate nõupidamine. Otsustatakse saata Euroopa Komisjonile kiri, milles taotletakse järgmiste projektide finantseerimist:

  • Euroopa riikidevahelise haridusvõrgu TEN-155 edasiarendamine gigabitiste sidekiirusteni (projekt "GÉANT")
  • uute riikide (sealhulgas Eesti) haridusvõrkude kaasamine loodavasse võrku GÉANT
  • Euroopa haridusvõrkude ühendamine vastavate võrkudega Ameerika ja Aasia maailmajagudes