BALTNet

Põhjamaade Ministrite Nõukogu abiprojekt BALTNet sai alguse 1993.
Projekti eesmärk on toetada hariduse ja teaduse andmesidevõrkude arengut Balti riikides. Projekti koordinaatoriks Põhjamaade poolt on prof. Rolf Nordhagen Oslo Ülikoolist; Eestist on peamisteks koostööpartneriteks EENet ja Põhjamaade Ministrite Nõukogu Infobüroo Tallinnas.

Projekti raames on ostetud seadmeid haridus- ja teadusasutuste Internetiühendusteks, tasutud kuni 1995.aastani välisühenduse kulusid, korraldatud seminare. Projekti kaudu on Eesti haridust ja teadust toetatud rohkem kui 2 miljoni krooni ulatuses.

 

BALTNet projekt 2001. aastal

Konverentsikogumik

2001. aastal ilmus Telemaatika 2000 ettekannetel põhinev artiklikogumik, mille väljaandmist finantseeris BALTNet projekt 208 tuhande krooniga.

Kogumiku said haridusosakondade/haridusametite kaudu kõik Eesti koolid ning korraldajad saatsid selle ka kõigile osalejatele ning suurematele raamatukogudele.

Kogumiku elektrooniline versioon EENeti veebis

BALTNet projekt 2000. aastal

Seadmete ost

BALTNet projekti vahenditest soetas EENet hariduse ja teaduse andmesidevõrgu jaoks järgmised kesksed serverid kogumaksumusega 290 tuhat krooni:
 1. Nimeserver
 2. Teenusteserver
 3. Vahelao-server (Cache)

Telemaatika 2000: Kool keset kaost ja korda

Konverentsil Telemaatika 2000 osales ca 300 õpetajat kogu Eestist. BALTNeti-poolse toetuse suurus oli 293 tuhat krooni.
Lisateave konverentsi kohta

BALTNet projekt 1999.aastal

1999.aastal olid projekti põhieesmärkideks õpetajate infotehnoloogia-alase koolituse ning laiemalt kogu eesti haridusvõrgu arengu toetamine: projekti kaudu finantseeriti Jõhvi-Narva magistraali ehitamist, Jõhvi, Tartu ning Tallinna sidekeskuste laiendamist ning konkreetsete haridusasutuste (Saaremaal, Tartus, Tallinnas, Rakveres jm) uute Interneti püsiühenduste või senisest kiiremate ühenduste loomist rohkem kui 890 tuhande krooni ulatuses.

EENeti kohustuseks oli selgitada koolitusalaste IT-projektide juhtide (1999.aastal M.Laanpere ja R.Ruubel TPÜst) poolt nimetatud asutuste püsiühenduse sobiv tehniline lahendus, pakkuda omapoolselt välja magistraalvõrgu arendamiseks vajalikke allprojekte, realiseerida Baltnet-juhtkomitee poolt heaks kiidetud allprojektid ning anda regulaarselt aru Põhjamaade Ministrite Nõukogu Infobüroole Tallinnas BALTNet vahenditest soetatud inventari asukohast ning kasutamisest.

Asutused, kelle püsiühenduse loomist või parandamist Baltnet projekti vahenditest 1999.aastal toetati:

 1. Tallinna Pedagoogilise Ülikooli Haridustehnoloogia Keskus, 128Kbps ja 2Mbps
 2. Tallinna 32.Keskkool, 2 Mbps
 3. Saaremaa Ühisgümnaasium, 2 Mbps
 4. Rakvere Gümnaasium, 2 Mbps
 5. Ääsmäe Põhikool, 128 kbps
 6. Lähte Gümnaasium, 64 kbps
 7. Võru Kesklinna Gümnaasium, 64 kbps
 8. TÜ Narva Kolledzh, 64 kbps
 9. Haapsalu Hariduskolledzh, 2Mbps
 10. Tartu Kivilinna Gümnaasium
 11. Tartu Annelinna Gümnaasium
 12. Tartu Kommertsgümnaasium
 13. Tartu Õppekeskus (Tartu Training Center)
 14. Tartu Slaavi Gümnaasium
 15. Tartu Tamme Gümnaasium
 16. Tartu M. Reiniku Gümnaasium
 17. Tartu Kunstigümnaasium
 18. Tartu Teeninduskool
 19. Kärla Põhikool
 20. Lümanda Põhikool
 21. Valjala Põhikool
 22. Kihelkonna Põhikool