logo
Digitaalse kultuuripärandi võrgustik

DC-NET on ERA-NET'i (European Research Area Network) projekt, mille eesmärgiks on tihendada koostööd akadeemiliste võrkude ja kultuuriasutuste vahel.
Projekti käigus uuritakse, milliseid teenuseid akadeemilised võrgud praegu pakuvad, milliseid teenuseid kultuuriasutused vajaksid ja kas neid oleks võimalik välja arendada.

Projekti koordinaatoriks on ICCU (The Central Institute for the Union Catalogue of the Italian Libraries and Bibliographic Information).

DC-NETis osalevad Itaalia, Belgia, Prantsusmaa, Rootsi, Sloveenia, Kreeka, Ungari ja Eesti.

Eestit esindab projekti partnerina Eesti Vabariigi Kultuuriministeerium ja akadeemilise võrguna (NREN) EENet.

Eesti kuulub töögruppi "WP2, e-Infrastructure Awareness", mille eesmärgiks on välja selgitada olemasolevad teenused.

Projekt algas 1. detsembril 2009 ja kestab 30. novembrini 2011; seda rahastatakse rahastatakse Euroopa Liidu Seitsmenda Raamprogrammi rahadest.

DC-NET veeb


Viimati uuendatud: 21. mail 2010