Kesk- ja Ida-Euroopa Võrguassotsiatsioon
Central and Eastern European Networking Association

EENet oli CEENeti liige 14.10.1994-8.4.2014


Ajalugu ja tänapäev

1992.a. veebruaris Milan Sterba eestvedamisel kokku kutsutud Kesk- ja Ida-Euroopa (ehk CEE) akadeemiliste arvutivõrkude esindajate (Bulgaaria, Tšehhoslovakkia, Ungari, Poola) ning mõningate Lääne-Euroopa võrkude (NSF, RIPE, DFN, ACOnet) esindajate kohtumisest alates muutus uute demokraatlike riikide akadeemiliste võrkude ühistegevus tihedamaks. Esialgse CEE Võrguprojekti Grupi asemel loodi 14.jaanuaril 1994.a. Varssavis Kesk- ja Ida-Euroopa Võrguassotsiatsioon - Central and Eastern European Networking Association CEENet.

CEENeti eesmärkideks seati hariduse ja teaduse arvutivõrgunduse koordineerimine regioonis, oma liikmete abistamine nii organisatsioonilise kui ka materiaalse abi hankimisel. Organisatsioon asus korraldama kohtumisi akadeemiliste võrguorganisatsioonide juhtidele ning seminare võrgu tehnilistele administraatoritele.

EENet esitas avalduse CEENeti liikmeks saamiseks 21.septembril 1994 ja võeti CEENeti liikmeks vastu 14.oktoobril 1994.

Kuna mitmeid aastaid ei olnud toimunud enam aktiivset koostööd, astus vahepeal HITSA struktuuriüksuseks saanud EENet CEENetist välja alates aprillist 2014.

Vastavalt CEENeti kodulehel toodud infole oli märtsis 2014 CEENetil 20 liiget: Albaania, Armeenia, Azerbaidžaani, Bulgaaria, Eesti, Gruusia, Kõrgõstani, Leedu, Makedoonia, Moldaavia, Rumeenia, Slovakkia, Sloveenia, Tšehhi, Türgi, Ukraina, Ungari, Uzbekistani, Valgevene, Venemaa akadeemilised võrgud.
CEENeti liikmeskond on viimastel aastatel vähenenud ja CEENetti ei kuulu võrreldes 2009. aasta nimekirjaga enam näiteks Austria, Horvaatia, Kreeka, Läti, Poola, Serbia ja Montenegro NRENid.

CEENeti võrgupoliitika ja juhtimise alased konverentsid

29.-31.05.1997 toimus Tartus EENeti, CEENeti ja Tartu Ülikooli Arvutuskeskuse korraldatud esimene "CEENeti Võrgupoliitika Konverents". Konverentsil esinesid kokku üle 40 ettekandega nii rahvusvahelise kui ka riigisisese arvutivõrgupoliitika teemal 19 riigi ja akadeemilise arvutivõrgu esindajad ning eksperdid. Seejärel võtsid konverentsil osalejad vastu CEENeti Tartu Deklaratsiooni ("CEENet Tartu Declaration"). Deklaratsioonis on lühidalt kirjeldatud akadeemiliste arvutivõrkude olukorda Kesk- ja Ida-Euroopas ning võrkude arendamisel tekkinud probleeme. Olulisim osa deklaratsioonist sisaldab soovitusi riikide valitsustele, akadeemilistele arvutivõrkudele ja rahvusvahelistele võrguorganisatsioonidele, samuti ka teadus- ja haridusasutusele.

1998.aasta juunis toimus CEENeti ja TERENA ühiskorraldusel poliitiline seminar Jaroslavlis (Venemaa), kus osalesid ka Mihkel Kraav ja Anne Märdimäe EENetist. Lisaks seminarile pidas Jaroslavlis oma istungi CEENeti juhtkomitee.

16.-18.oktoober 1999: CEENeti juhtkomitee istung ja NATO seminar 'Kaukasuse piirkonna võrgundus' Tbilisis (Gruusia). EENetist osales üritustel direktor Mihkel Kraav.

15.-18.juuni 2000: Ohridis (Makedoonia) leidis aset Teine CEENeti Võrguhaldusmeetodite Seminar (2nd CEENet Workshop on Network Managerial Methods), kus Eestist osalesid Mihkel Kraav ja Anne Märdimäe ning Tartu Ülikooli arvutuskeskusest Riina Reinumägi. Seminari järel pidas oma istungi ka CEENeti juhtkomitee.

20.-26.september 2001: Issõk-Kulis (Kõrgõzstan) toimus seminar "Rahvuslikud haridus- ja teadusvõrgud: areng ja jätkusuutlikkus".

2.-10.juuli 2002: Prahas, Varssavis ja Tartus toimus seminar rahvuslike haridus- ja teadusvõrkude loomisest. Selle Tartu osa korraldas EENet.

21.-25.september 2002: Zagrebis (Horvaatia) toimus Kolmas CEENeti Võrguhaldusseminar (3rd CEENet Workshop on Network Management/NATO Advanced Networking Workshop. Korralduskomiteesse kuulus EENetist Anne Märdimäe.
Zagrebi seminari veeb

15.september 2007: Ohridis (Makedoonia) aset leidnud CEENeti Peaassambleel valiti organisatsioonile uus juhtkomitee. Oliver Popovi (MARNET, Makedoonia) asemel on nüüdsest CEENeti juhatuse esimeheks Ramaz Kvatadze (GRENA, Gruusia). Aseesimeheks valiti Andrei Mendkovich (FREENet, Venemaa), laekuriks Pavol Horvath (SANET, Slovakkia), abilaekuriks Yannis Mitsos (GRNET, Kreeka), protokollijaks Baiba Kaskina (LATNET, Läti) ning abiprotokollijaks Oliver Popov.

Ühtlasi võeti ühehäälselt CEENeti liikmeteks kaks uut võrguorganisatsiooni: KRENA Kõrgõsztanist ning BREN Bulgaariast (ISTF asemel).

Võrgutehnoloogia-alased seminarid

CEENet korraldas tehnoloogiaseminare alates 1995.aastast. Seminaride eesmärk oli pakkuda eeskätt akadeemiliste arvutivõrkude töötajatele võimalus täiendada oma teadmisi kaasaegseima tehnoloogia kasutamisvõimaluste alal ning anda praktilisi kogemusi seadmete ja tarkvara installeerimisel ning konfigureerimisel. Lisaks töötas alates 1999.aastast mitme aasta jooksul eraldi sektsioon arvutivõrkude kaudu toimuva koolituse jaoks, kus osalesid peamiselt pedagoogid.


Viimati uuendatud 09.04.2014