porta_logo Porta Optica Study

Porta Optica Study oli rahvusvaheline projekt, mille eesmärgiks oli valmistada ette optilistel kaablitel töötava teadusvõrgu rajamist Baltikumis, Ida-Euroopa ning Taga-Kaukaasia riikides.

Projekti koordinaatoriks oli PSNC (Poznan Supercomputing and Network Centre) - Poola akadeemilise andmesidevõrgu haldaja.

Projekti partneriteks olid 11 rahvuslikku andmesidevõrku - EENet (Eesti), PSNC (Poola), LITNET (Leedu), IMCS-UL (Läti), URAN (Ukraina), NCIRT (Valgevene), RENAM (Moldova), GRENA (Gruusia), GRNET (Kreeka), CESNET (Tšehhi), SANET (Slovakkia) ning Kesk- ja Ida-Euroopa andmesidevõrkude katusorganisatsioon CEENet, mis esindas projektis Armeenia ja Aserbaidžaani võrguorganisatsioone ASNET-AM, ARENA, AzNET ja AzRENA.

Porta Optica Study käigus selgitatati välja kiiret andmesidet vajavad tipptasemel teadusgrupid, kaardistati ühenduste rajamise võimalused, viidi läbi juhtumiuuringid. Lisaks valmistati ette võrguprojekt ja ühine võrgueeskiri. Oluliseks sihiks oli teadvustada võrgukasutajatele optilise side eeliseid. Projekt aitas ühtlasi kaasa digitaalse lõhe (digital divide) vähendamisele Lääne- ja Ida-Euroopa maade vahel.

Projekt algas 1.veebruaril 2006 ja kestis 30. aprillini 2007.

Euroopa Komisjon toetas Porta Optica Study projekti 316 000 Euroga, sh EENeti tööd ca 30 600 Euroga.

September 2006: Porta Optica Study seminar Riias

29. septembril 2006. aastal toimus Riias Läti Ülikooli Matemaatika ja Informaatika Instituudi ruumides seminar, mille eesmärk oli tutvustada Baltimaade võrguarendajatele fiiberoptiliste võrkude rajamise ning arendamisega seonduvat.

Seminari ettekanded

Aprill 2007: "GÉANT2 Eastern Extension" seminar Poznanis

17.-18. aprillil 2007. aastal toimus Poznanis Porta Optica Study projekti lõppemist märkiv tööseminar, kus Euroopa Komisjoni ning POS projekti partnerriikide esindajatele tutvustati projekti tulemusi ning positiivset mõju kohaliku infrastruktuuri arengule.

Seminari ettekanded ilmuvad peagi Porta Optica Study veebilehele.

Juuli 2007: Porta Optica Study projekti tulemuste ülevaatamine (review) Vilniuses

POS review


Viimati uuendatud: 11. juulil 2007