Konverents Telemaatika 2000. Kool keset kaost ja korda

Seminarid koolides 17. novembril 2000

Annelinna Gümnaasium


Kaunase pst. 68
Mart Reiniku
Gümnaasium - humanitaarained


Vanemuise 48
H. Treffneri Gümnaasium -
reaalained


Munga 12
Tartu Raatuse Gümnaasium -
võõrkeeled


Raatuse 88A
Tartu Tööstuskool - infosüsteem,
koolijuhtimine


Põllu 11
14.15 - 14.30 Galina Vassilkova. Ispolzovanije programmõ "Kid Pix Studio" v natshalnõh klassah.

14.30 - 15.00 Inesa Dubova. Barokk Euroopa kunstis.


15.00 - 15.45 Tatjana Lodeikina. Tund teemal "Metallid".


15.45 - 16.15 Gulnara ja Dmitri Vals. Integreeritud tund arvutiklassis (inglise keel, ajalugu, kirjandus).


16.15 - 17.00 Anastasia Andros. Arvuti kasutamine inglise keele tunnis.
14.00 - 14.30 Tiiu Vendel, Tiiu Leibur. Arvutikasutamine algklassis.

14.30 - 15.15 Ülle Luisk. Programm The Troubled Century.


15.15 - 16.00 Katre Talviste. Internetipõhine projektõpe koolitunnis.


16.00 - 16.30 Jaan Mikk. Kiirlugemisprogrammi tutvustus.


16.30 - 16.45 Lea Mändmets. Powerpointi kasutamise võimalused ainetunnis (kunstiajalugu).


16.45 - 17.15 Peep Vahtrik. Kunstiajaloo õppevahend (klassistsism).
14.00 - 14.30 Margus Pedaste. “Tiigriretk Eestimaal” - simulatsiooniline õpikeskkond.

14.30 - 14.45 Rein Kirch. Arvuti kasutamine töölehtede valmistamiseks bioloogia tunniks.


14.45 - 15.00 Jaan Usin. Õppematerjali paigutamisest veebi (10.kl.keemia).


15.00 - 15.15 Sirje Klaos. Exceli töölehed matemaatikas.


15.15 - 16.00 Ain Tõnisson. StudyWorks.


16.00 - 16.45 Kaire Vahi. Geologwin.
14.00 - 14.45 Heli Leek, Maris Kivistik. Praktilisi näpunäiteid I*EARN'i projektides osalemiseks.

14.45 - 15.15 Mart Reitel. Computer-Assisted English.


15.15 - 16.00 Katrin Saks. Europlus Reward.


16.00 - 17.00 Inge Kangor. Raatuse Gümnaasiumi saksakeele tarkvara tutvustus.
14.00 - 14.45   Tarmo Saavan, Urmas Heinaste. Võrguarvuti ja vabavara kasutamine õppetöös - tehnilisi lahendusi Tartu Tööstuskoolis: X-Windows kõvakettata 302 ja terminalide klass 303.

14.50 - 15.35 Tarmo Saavan ja Henry Viiret. Eri operatsioonisüsteemide koostöö kooli arvutivõrgus - samba autentimisserverina; diskussioon. 301


15.40 - 16.25 Tõnis Eelma, Aivar Halapuu. Koolihaldustarkvara Extens ja tunniplaaniprogrammi gp-Untis tutvustus; diskussioon.


kohvipaus


16:45 - 17:30 Urmas Heinaste,  Tarmo Saavan. Arvutitehniku kutseõpe Tartu Tööstuskoolis põhikooli baasil.