Konverents Telemaatika 2000. Kool keset kaost ja korda

Paralleelsessioonid 18.-19.novembril

I sessioon: Laupäev, 18. november, kell 15.00 - 16.30

B1 bioloogia, keemia FÜ füüsika KJ koolijuht, infojuht VÕ virtuaalõpe EE eesti keel
15.00 - 15.30 Vjatsheslav Dimitrijev. Organizatsija i provedenije zaotshnõhh kursov tsherez internet.

15.30 - 15.45 Marje Virk. 9. kl. terviseõpetuse ja arvutikasutamise õpetamine ühes tunnis.

15.45 - 16.15 Evi Tarro.   Õpetajate Võrguvärav keemiaõpetajatele.

16.15 - 16.30 Svetlana Suhhomjatnikova. Interaktivnõje uroki biologii i geografii.

15.00 - 15.15 Grigori Nekrassov. MS Exceli kasutamine koolimatemaatikas ja füüsikas.

15.45 - 16.15 Jaak Saukas. Arvuti kui abivahend metoodika parendamiseks füüsikatundides.

16.15 - 16.30 Erich Virk. APSTesti kasutamine füüsikaülesannete õppimisel.

15.00 - 15.30 Marek Sawicki. Ups and downs - introducing ICT in Polish Education System.

15.30 - 16.00 Neeme Vool. Uus ajajärk arvutite ja inimeste suhtluses.

16.00 - 16.30 Jaan Reinson. IT kui kommunikatsioonivahend koolis: võimalused ja perspektiivid.

15.00 - 15.30 Mart Laanpere. Virtuaalne kool - hype või hüpe?

15.30 - 15.45 Vlada Miller. Skvoznõje temõ pri rabote detei c kompjuterami.

15.45 - 16.30 Kai Pata.   Virtuaalse õpikeskkonna mudelitest.

15.00 - 15.15 Krista Eskla. M. Hennoste CD "Väike eesti kirjanduslugu koolidele".

15.15 - 15.30 Krista Eskla. Martin Ehala veebipõhine kursus kirjandiks valmistumisel.

15.30 - 16.00 Tiia Niggulis. Emakeeleõpetajale Õpetaja Võrguväravast.

16.00 - 16.30 Erika Rummel. Arvuti- emakeeleõpetuse abivahend.

II sessioon: Laupäev , 18. november, kell 17.00 - 18.30

B2 bioloogia MA matemaatika A1 Algklassid 1 P1 projektõpe
17.00 - 17.30 Urmas Tokko. Loodusteaduslik telemaatikaprojekt gümnaasiumile "Vesi peale?".

17.30 - 18.00 Margus Pedaste. Simulatsiooniprogrammi “Tiigriretk Eestimaal” rakendusvõimalusi.

18.00 - 18.30 Veljo Runnel. Projekt "Kõrv loodusesse".

17.00 - 17.30 Allar Veelmaa. Testide koostamisest koolimatemaatikas.

17.30 - 18.00 Eno Tõnisson. Matemaatika õpetamise probleemid seoses infotehnoloogia arenguga.

18.00 - 18.15 Malve Zimmermann. GeomeTricksi ja Functioni kasutamine matemaatikatunnis.

18.15 - 18.30 Svetlana Rolits. Arvuti matemaatikatunnis.

17.30 - 18.00 Eha Jakobson. Alustame arvutiga algklassis.

18.00 - 18.30 Varje Tipp. Arvuti algklassides.

17.00 - 17.30 Karin Ruul. Simulatsioonimäng SKOOBEL.

17.30 - 18.00 Marju Piir. Jutuvabrik pole lobisemiseks.

18.00 - 18.30 Maris Kivistik, Heli Leek. I*EARN-i projektid kui võimalus teha koostööd erinevate õppeainete vahel.

III sessioon: Pühapäev, 19. november, kell 11.00 - 12.30

EN inglise keel - projektõpe IT IT koolis MU multimeedia P2 projektõpe
11.00 - 11.30 Ilppo Halonen. Internet-based language learning projects in Finnish schools.

11.30 - 12.00 Yuri Romanenkov. I*EARN (http://www.iearn.org) - a tool for you to use.

12.00 - 12.30 Meeri Sild. Europlus Reward inglise keele tunnis.

11.00 - 11.30 Pentti Pirhonen. Peda.net: Implementation of Schoolnet in Central Finland - Tools and Contents.

11.30 - 12.00 Igor Jallai. Arvutikasutaja oskusetunnistus koolis.

12.00 - 12.30 Piret Luik. Arvutid koolitunnis.

11.00 - 11.30 Vladimir Runin. Ispolzovanije Netmeeting.

11.30 - 12.00 Jaak Järv. "Multimeedia õppevahend loodusteadustes" - abiks õpetajale ja toeks õpilasele.

12.00 - 12.30 Mart Laanpere. IKT rakendamise uurimustest.

11.00 - 11.30 Jacek Gajeviski. ThinkQuest & SchoolNet.

11.30 - 12.00 Irena Pieciukaitiene, Odeta Vasiliauskaite. Telecommunication projects in the school curriculum.

12.00 - 12.30 Anne Villems. Simulatsiooniprojekti anatoomia.

IV sessioon: Pühapäev, 19. november, kell 12.30 - 14.00

GE geograafia IN informaatika IS infosüsteem A2 algklassid 2
12.30 - 13.15 Helen Alumäe. APSTEstide kasutamine geograafiatundides.

13.15 - 13.30 Tiia Linnas. Exceli kasutamine geograafiatunnis.

13.30 - 14.00 Alla Vjugova. GLOBE geograafia tunnis.

12.30 - 13.00 Olga Anissimova. Informaatika õpetamise meetodidest.

13.00 - 13.15 Larissa Sulina. Infotehnoloogia Ahtme Gümnaasiumis.

13.15 - 14.00 Jevgeni Koshelev. Informaatika ja meediakoolitus. Ainetevaheline integratsioon.

12.30 - 14.00 Tõnis Eelma. Mida on oodata koolihaldustarkvaralt?

Ülevaade koolide infosüsteemiprojektist, tarkvarapakettide Extens ja gp-Untis tutvustus, diskussioon.

12.30 - 13.00 Anu Ratasep. Projektid R-LIIT ja NETDAYS 2000.

13.00 - 13.15 Oksama Rässa. Prepodovanije informatiki v mladshih klassah Ahtmeskoi Gimnaszii.

13.45 - 14.00 Raili Kaubi, Erika Matsak. Infotehnoloogia kasutamisvõimalusi käsitöö õpetamisel.