Harry Potter interneti lugemistoas

Anu Ratasep, Hele Kriisa
Tallinna Nõmme Gümnaasium

Projekti R-LIIT tutvustus

Hele Kriisa2000 aasta augustusi detsembrini toimus 5 Tallinna kooli osavõtul projekt R-LIIT. Projekti idee pärineb Soomest, kus sarnane interaktiivne kirjandusprojekt "Matilda" tegutseb juba mitmendat aastat. "Matilda" on pälvinud rahvusvahelist tähelepanu ning tunnustust, ja saanud peapreemia Microsofti konkursil Road Ahead Prize98. Soome projektijuhid püüavad ideed levitada ka teistes Põhjamaades, sealhulgas Eestis.

Anu RatasepEestis toimunud projekti nimi "R-LIIT" tuleb sõnadest Raamatud - Lugemine, Internet, Integratsioon ja Tegutsemine. Selle algatajaks ja koordinaatoriks oli TPÜ doktorant Jevgeni Koshelev. Projekti põhiidee pärines soomlastelt, kuid meil lisandus sellele veel ka eri rahvusest noorte integratsiooni idee.

Projekti meeskond on veendunud, et muukeelsete noorte integreerimiseks Eesti ühiskonda on lisaks ajaloo ja kultuuri tutvustamisele vaja ka isiklike kontaktide loomist ja koostegutsemise võimalust. Kõige loomulikum viis selleks võiks olla kokku viia eri rahvusest kuid samas ühiste huvidega noored. R-LIIT taotles ühise lugemishuvi baasil suhtluse alustamist ja edasist mitmekülgset koostööd raamatu- ja lugemishuviliste noorte vahel.

Projekti käigus valiti ühiselt üks raamat, arutleti selle üle nii koolides kui Interneti vahendusel. Viimasest võtsid osa juba erinevate õppekeelega koolide õpilased. Lisaks olid planeeritud ka ühised kirjanduslikud meelelahutusüritused. Projektis osalemise tagajärjel arenes tunduvalt ja osalenud õpilaste arvutikasutusoskus.

Projektis soovis algselt osaleda 5 Tallinna kooli, neist kolm eesti õppekeelega kooli (Väike Õismäe Keskkool, Tallinna Nõmme Gümnaasium, Tallinna Nõmme Põhikool) ja kaks vene õppekeelega kooli (Tallinna Tõnismäe Reaalkool, Tallinna Õismäe Üldgümnaasium).

Kokku oli planeeritud osalema umbes 70 last ja 10 õpetajat-juhendajat, projektijuht ja 3 Soome-poolset "Matilda" projekti juhendajat-koolitajat. Kahjuks ei läinud kõik päris plaanikohaselt. Tallinna Tõnismäe Reaalkool osales ainult esimesel kohtumisel, kuid lugemise ja kirjutamiseni nad ei jõudnud. Projekti käigus ühines meiega hoopis Rakke Gümnaasium, kes ka väga aktiivselt tegutses. Lõplikuks õpilaste arvuks kujunes 65 ning õpetajaid osales 7.

Kõigi 5 kooli laste kohtumisel Tallinna Nõmme Gümnaasiumi raamatukogus tutvustati lastele täpsemalt projekti olemust, lapsed valisid välja raamatu, mida nad lugema hakkavad, kuulutati välja logo konkurss ning lapsed panid projektile ka oma nime - KÜBERCRAZY. Valitud raamatuks sai inglise lastekirjaniku J. K. Rowlingu hetkel kiiresti maailmakuulsust koguv "Harry Potter ja tarkade kivi".

Detsembri alguses toimus Nõmme Gümnaasiumis kohtumine eesti lastekirjaniku ja raamatute illustraatori Henno Käoga, kes põnevalt rääkis oma raamatute saamislugudest. Õpilased proovisid loetud raamatuid (s.h. Harry Potteri raamatuid) ka ise illustreerida. Neist joonistustest panime oma koolis üles vahva näituse. Koostasime ka projekti kodulehekülje (http://www.kes.ee/projektid/kyber/).

Aastal 2001 toimub veel üks projektis osalenud õpilaste ja juhendajate kokkusaamine, kus on plaanis kohtuda raamatu tõlkija Krista Kaeraga, esitada raamatu põhjal kirjutatud lühinäidendeid ja teha kokkuvõtteid projektist.

Miks sai valitud üks raamat

Põhjuseid oli päris mitu. Kõigepealt oli meie eesmärgiks see, et nii eesti kui vene õppekeelega koolid loeksid raamatut eesti keeles. Mõningal määral olime valmis selleks, et lugemistempo on eri rahvusest lastel erinev.

Leidsime, et projektis osalevaid koole ei ole nii palju, et oleks vajadus mitme raamatu järele. Samas oli see piisavalt pikk, aga ka piisavalt lühike aeg, et ühte raamatut põhjalikult analüüsida.

Projekti koordineerivatel õpetajatel oli veel vähe kogemusi projekti korraldamiseks ning oli hirm, et mitme raamatu üheaegsel käsitlemisel võib projekt oma liigse mahukuse tõttu ebaõnnestuda.

Samuti oli toimunud projekt kogemuste omandamiseks ja õppimiseks juhendajatele. Selle käigus selguvad erinevad võimalused ja tulevad ilmsiks ka projektiga seotud probleemid.

Projekti käigus saadud kogemused

Negatiivsed kogemused

Kõigepealt - väga keeruline oli raamatu valimine, sest eesti ja vene koolide õpilaste tase on väga erinev. Need eestikeelsed raamatud, mis taseme poolest sobivad vene koolide lastele eesti keeles lugemiseks, on eesti lastel juba ammu läbi loetud ja seega tundusid neile igavad (Naksitrallid, Kunksmoor). Oli tunda, et Harry Potteri raamat oli vene koolidele raske ja nende tempo muutus aeglaseks. Vene lastel oleks olnud lihtsam lugeda vene keeles, aga kirjutada eesti keeles, või lugeda kahes keeles paralleelselt. Seda peaks järgmiste raamatute valimisel kindlasti arvestama.

Veel tekitas raskusi raamatu kättesaadavus. Raamatukogudes on ühe ja sama raamatu eksemplare vähe. Poes maksavad lasteraamatud küllaltki palju. Samas tõi üks projektis osalev õpetaja näite, kus lapsevanem ostis selle sarja esimese raamatu, luges selle ka ise läbi ja otsustas osta ka järgmised osad.

Tekkis probleeme ka sellel tasandil, et ei leitud sobivat aega arvutiklassi kasutamiseks või sinna oli keeruline pääseda. Pärast koolipäeva lõppu toimusid kohe arvutitunnid ja "Kübercrazy" lapsed ei pääsenud kirjutama. Juhendajate jaoks oli see tõsine valupunkt. Projektid ei ole õppekavas ning aega ei jätku. Tundub, et vene koolides on olukord isegi hullem kui eesti koolides.

Positiivsed kogemused

Tore oli see, et lapsed olid projektist väga huvitatud. Meie koolis (Nõmme Gümnaasiumis) oli osaleda soovijaid isegi rohkem, kui esialgu planeeritud. Võtsime projekti jooksul lapsi juurdegi ja algselt kavandatud 8 lapse asemel osales meie koolist 15 last. Meenub, kuidas esimest kõigi osalejate kohtumist organiseeriti ja millise õhinaga külalistel juba koolimaja uksel vastas oldi.

Projekt võimaldas tasandada vastuolu arvuti ja raamatu vahel. Siin olid nad käsikäes. Lapsedki mõistsid, et arvuti ei pea olema ainult mängimiseks või Internetis surfamiseks, vaid selle abil sai teha muudki põnevat. Arvuti abil saime panna lapsi rohkem lugemagi. Teistele osalevatele koolidele tehtud küsitluses selgus, et ka ülejäänud koolide lapsed tahtsid lugeda ja Interneti kasutamise võimalus tegi selle ülesande nende jaoks eriti põnevaks.

See projekt pakkus võimalusi ka tagasihoidlikumatele ja miks mitte ka natuke nõrgematele lastele koolis toimuvatel üritustel osalemiseks. Nad ei olnud sunnitud valjuhäälselt teiste ees esinema, kuid samas said rahulikult lugeda ja oma arvamust avaldada, jäädes seal juures mingil määral anonüümseks. Vahel lisas julgust seegi, et õpetaja ei pannud hinnet ega andnud vastamiseks konkreetseid küsimusi. Projektis osalemine tõstis ka laste enesehinnangut. Igaühel oli võimalik püstitada teda huvitav probleem, kutsuda teisi arutlema, olla vestluse juhiks. Juhendajatena püüdsime võimalikult vähe näpuga näidata, pigem lihtsalt soovitasime ja aitasime vaid vajadusel. Lapsed teadsid, et see on nende projekt.

Õpilaste arvamus

Nõmme Gümnaasiumi 6.a klassi õpilane Teele Saarma.

Mind huvitas selline idee, kuna saan vestelda teiste koolide õpilastega Interneti vahendusel põnevast raamatust. Mulle meeldib see projekt väga ja olen rõõmus, et tahtsin sellest osa võtta! Selles projektis osalemine oli ka sellepärast põnev, et taolisi projekte on Eestis vähe korraldatud. Raamat "Harry Potter ja tarkade kivi" on hästi valitud, sest sobib nii vanematele kui ka noorematele klassidele lugemiseks. See raamat on põneva sisuga ja ma olen selle jõudnud läbi lugeda. Minu klassikaaslastele meeldib see raamat samuti väga. Osalemine selles projektis arendab ka Interneti kasutamise oskusi. Minul on kodus arvuti ja Internet, aga ma tean, et paljudel õpilastel ei ole nii. Selles projektis osalemine lisab ka uusi oskusi ja võimalusi.

Nõmme Gümnaasiumi 6.b klassi õpilane Liina Pärismaa.

"Harry Potteri" raamat on väga huvitav, sest seal on palju seiklusi ja põnevust! See raamat jutustab 11aastasest poisist, kelle elu on alguses väga igav, kuid hiljem ta saab teada, et on kahe suure võluri poeg. Ta elu muutub täielikult, kui ta läheb Sigatüüka Nõiduse ja Võlukunsti kooli. Seal ootab teda ees palju põnevat. "Kübercrazy" projekt on väga tore, kuna saan suhelda teiste õpilastega ja arutleda "Harry Potteri" raamatu üle. Internetti polnud ma varem kasutanud, kuna ei osanud seda teha, kuid "Kübercrazy" projekt andis mulle selle võimaluse.

Tulevikuplaanid

Kuna oleme Eestis esimesed, kes taolise projektiga tegelevad, siis on meie sooviks välja selgitada valmisolek nimetatud projekti arendamiseks ja laiemaks levitamiseks Eesti koolides. Tahame leida juurde huvilisi ja toetajaid. Kuidagi ei tahaks, et praeguse projekti lõppedes vajub nii hea idee unustuse hõlma. See projekt võiks kesta terve järgmise poolaasta. Kõik vabatahtlikud saaksid jätkata kirjutamist ja arutlemist "Harry Potteri" osade üle. Lisaksime jututuppa (http://viru.tlu.ee/discus/) esimesele osale ka teised osad. Projekt jätkuks sellisel vaiksel moel, samal ajal katsuks leida rahalist toetust, et projekt jälle aktiivselt elustada. Lapsed, kes sooviksid tegutseda, on ju olemas. Samas püüaksime oma ideed levitada, kutsuksime uusi koole juurde. Leiame, et osalejad ei pea sugugi olema vaid Tallinna koolide õpilased. Tahaksime projektis osalema kutsuda ka kuulmispuuetega koolide õpilasi. Lisaks raamatute arutelule sooviksime korraldada ka teisi põnevaid üritusi.

Tulevikus peaks olema juba võimalus valida erinevate raamatute vahel ja tõenäoliselt oleksid ka järgmisena loetavad raamatud paar kuud ette teada. Osal raamatuist peaks olemas olema ka venekeelne tõlge. See pakuks võimalusi erinevate võimetega vene koolide lastele projektis samaaegseks osalemiseks.

Ootame kõiki oma tulevastes projektides osalema!


Tagasi kogumiku sisukorda