Mõnest Miksikese projektist

Marju Piir
Miksike

Marju PiirMiksike on tegutsenud juba 1994. aastast alates. Alustasime haridusseltsi "Miks ja Millepärast" nime all. Tänaseks peaks nimi Miksike olema juba küllalt hästi tuntud haridusega seotud ringkondades, ja seda mitte ainult Eestis. Meie eesmärgiks on olnud ja on ka edaspidi Eestimaa hariduselu edendamine ja elavdamine. Oma tegemised oleme suunanud eelkõige põhikooli kooliastme õpetajatele- õpilastele. Viimastel aastatel oleme oma tegevust laiendanud ka gümnaasiumiõpilastele ja täiskasvanutele, kel koolid ammu lõpetatud.

Miksikese poolt pakutavaid teenuseid ja projekte on kogunenud päris korralik hulk. Osad neist on juba muutunud traditsiooniks, mida oodatakse ja nõutakse. Üheks selliseks on kahtlemata viktoriinidesarjad.

Viktoriinide karikasari

http://vabrik.ee/karikas/pk_gymn.htm
http://vabrik.ee/junior/viktor2000/juhend2000.htm

Viktoriinide läbiviimist oleme harrastanud juba mitmed aastad. Üksikutest eElutoas läbiviidud proovijõukatsumistest on tänaseks välja kasvanud kaks suurt viktoriini karikasarja - üks neist mõeldud vanematele ( 9. kl   ja vanemad) ja teine 1. - 6. klassi õpilastele. Viktroriinide toimumise graafik on tihe ja uusi võistlejaid liitub iga etapiga. Oleme arvestanud, et viktoriinidesarja lõppedes on osavõtjate arvuks ligikaudu 20 000.

Eriti rõõmustab meid asjaolu, et just väikesed maakoolid võtavad viktoriinidest väga aktiivselt osa. Linnades elavatel lastel on ju märksa rohkem võimalusi eneseteostuseks ja lihtsalt vaba aja sisustamiseks.

Lastele viktoriine korraldades pole me seadnud eesmärgiks mitte niivõrd nende teadmisi kontrollida, kuivõrd pakkuda vaheldust igapäevasele õppetööle, anda võimalus enese proovile panekuks, lihvida arvutikasutamise oskust, arendada loogilist mõtlemist ja oskust vajalikke teadmisi otsida jne.

Jutuvabrik

http://vabrik.ee/jutuvabrik/

Viktoriinide sarjad on osavõtjaterohked, st nendest teatakse koolides juba päris palju. Seepärast pööraksin tähelepanu meie sellest õppeaastast käima lükatud uuele projektile - jutuvabrikule. Vastupidselt nimele (jutuvabrik = vabrik, kus jutustatakse) on see vägagi tõsise töö koht.

Jutukeste kirjutamist oleme lastel varasematelgi aastatel lasknud teha. Valminud on väga vahvaid fantastika valda kuuluvaid lugusid, samuti südamlikke jõulujutte. Oleme proovinud jutukirjutamist meeskonnatööna : esimene meeskond kirjutas jutu alguse, teine meeskond jätkas, kolmas kirjutas edasi jne. Nii jooksid paralleelsest mitu jutukest, millele meeskonnad võisid omi mõtteid lisada.

Jõulujutu jaoks oli samuti ette antud paar rida või huvitav mõte. Iga laps sai selle jutu vastavalt oma nägemusele valmis kirjutada.

2000 aasta augustis tahtsime ka jutuvabriku tegemistesse pisut uut tuult sisse puhuda. Selleks palusime kahel toredal eesti kirjanikul - Tõnu Trubetskyl ja Lehte Hainsalul - hakata Miksikese kaastöölisteks, milleks nad ka nõusoleku andsid. Nüüd on õpilastel võimalus kirjutada raamatut koos tõeliste kirjanikega.

Seda, et õppimine on looming, aktsepteerime me kõik. Jutuvabrik ongi suunatud selle idee elluviimiseks. Tõnu Trubetsky pakkus jutuvabriku käimalükkamiseks juttu "Marimekko", mille algus valmis 90-ndate aastate alguses Soomes. Selle jutu alguse kirjutas Trubetsky koos oma sõpradega, aga siiani polnud neil aega seda edasi kirjutada. Nii see algus siis sahtlinurgas vedeles ja oma aega ootas. Noortel on ideid ja neid saab ning tuleb kasutada. Jutt "Marimekko" on mõeldud vanematele õpilaste ja täiskasvanutele.

Lehte Hainsalu oli samuti nõus lastega ühte vahvat raamatut kirjutama. Otsustasime, et jutt peaks olema seotud Tartuga ja tegevustik võiks kalduda põneviku suunas. Nii valmiski septembri alguseks pooleteiselehekülje pikkune "Saladuslik varandus", kus kadunud aarete jaht hakkab toimuma Tartus Toomemäel.

Töö jutuvabrikus toimub etappide kaupa. Üks etapp kestab ligikaudu 2 nädalat. Kõigepealt loevad õpilased läbi olemasoleva jutu, mõtlevad ja arutlevad (kas emakeele tunnis, kodus vanematega või päris omaette) ja siis kirjutavad jutu jätkuks väikese omapoolse katkendi. Kokkulepitud kuupäeval võtame need katkendid kokku ja kirjanikud teevad oma valiku. Kõige sobivamad liidame jutule. Nii saab jutuke iga nädalaga jupikese juurde. Aegamööda on jutt läinud päris põnevaks, juurde on lisandunud uusi tegelasi ja uudseid tegevusliine. Jätkame kirjutamist, kuni soovijaid jätkub - seni on igas etapis oma kirjanikuannet proovinud 10 - 30 õpilast. Välja on kujunendud juba ka kindel hulk lapsi, kel alati jutukesele omapoolne idee lisada on. Lood oleme planeerinud peale korralikku korrektuuri avaldada autorite kollektiivi nime all.

Loodame, et sellised projektid meelitavad meie lapsi raamatute juurde tagasi, pakuvad loomingulise eneseväljenduse võimalust, mis võib tunnustust pälvida mitte ainult oma klassi piires ning rikastavad emakeele tundi uute võtetega.

Lõpetuseks

Praegusel etapil on Miksikesel valmis nn algmaterjal, kuhu momendil lisame vaid üksikuid faile. Need on materjalid, mida õpetajad meile saadavad ja ka need, mida teeme ise õpetajate tellimusel.

Mõtteid ja ideid on meil palju nii lähi- kui ka kaugema tuleviku sisustamiseks. Kõigist meie plaanidest siinkohal rääkida oleks ennatlik. Meie töös on olnud nii õnnestumisi kui ka ebaõnnestumisi ja on kurb, kui mõni suure tööga käima lükatud projekt meist mitteolenevatel põhjustel seiskub (näit. maakoolide projekt).

Tulevikus jätkame kindlasti nende projektidega, mille on meie kasutajaskond heaks kiitnud ja vajalikuks tunnistanud.

Üheks suunaks on nn ühistegevus õpetajate, koolide ja haridusosakondadega. Praegu on ettevalmistamisel mitmed koostööprojektid (Rapla, Viljandi, Jõgeva jne koolide ja haridusosakondadega), milles Miksike pakub tehnilisi lahendusi ja õpetajad valmistavad ette sisulist poolt (maakondades läbiviidavad viktoriinid, olümpiaadid).

Miksike pakub uusi ideid, proovib, katsetab ja loodab, et sellest meie Eestimaa õpetajatele, õpilastele, lapsevanematele pisutki tulu tõuseb.


Tagasi kogumiku sisukorda