Autorite register

Anissimova, Olga; Metoodilised võtted informaatikatunnis. (artikkel vene k., kokkuvõte eesti k.)

Belsø Rene; Suundumused ja probleemid Põhjamaade koolides. Valitsuse jõupingutused infotehnoloogia alal. (artikkel inglise k., tõlge eesti k.)

Eelma, Tõnis; Phare ISE programm: kogemused ja väljavaated.

Halonen, Ilpo; Internetipõhised keeleõpingud Soomes. (artikkel inglise k., tõlge eesti k.)

Hammer, Alar; EuroPlus+ Reward.

Jakobson, Eha; Kaose tulek korra sisse ehk alustame arvutiga algklassis.

Jallai, Igor; Infotehnoloogia Valga Vene Gümnaasiumis. (artikkel vene k., kokkuvõte eesti k.)

Kaubi, Raili; Infotehnoloogia kasutamisvõimalusi käsitöös.

Kivistik, Maris; I*EARNi projektid - võimalus tuua vaheldust koolitundi.

Koshelev, Jevgeni; Informaatika ja virtuaalne meedia. Ainete integreerimise kogemus. (artikkel vene k., kokkuvõte eesti k.)

Kriisa, Hele; Harry Potter Interneti lugemistoas.

Laanpere, Mart; Virtuaalne kool - hype või hüpe.

Luik, Piret; Arvutid koolis.

Matsak, Erika; Infotehnoloogia kasutamisvõimalusi käsitöös.

Mikk, Jaan; Kiirlugemisprogramm 4.2.

Miller, Vlada; Arvutiõpetus algklassides. Probleemid ja nende võimalikud lahendused. (artikkel vene k., kokkuvõte eesti k.)

Niggulis, Tiia; Emakeeleõpetajale Õpetaja Võrguväravast.

Palsson, Heimir; Kosmose ja Kaose vahel. lk.

Pata, Kai; Virtuaalsete õpikeskkondade mudelitest. lk.

Pedaste, Margus; "Tiigriretk Eestimaal" - simulatsiooniline õpikeskkond.

Piir, Marju; Mõnest Miksikese projektist.

Ratasep, Anu; Harry Potter Interneti lugemistoas.

Reitel, Mart; Computer Assisted English - võimalus inglise keele tundide mitmekesistamiseks. (artikkel inglise k., tõlge eesti k.)

Rolits, Svetlana; Arvuti matemaatikatunnis. (artikkel vene k., kokkuvõte eesti k.)

Rummel, Erika; Arvuti - emakeeleõpetuse abivahend.

Rässa, Oksana; Informaatika õpetamine Ahtme Gümnaasiumi nooremates klassides. (artikkel vene k., kokkuvõte eesti k.)

Saks, Katrin; EuroPlus+ Reward.

Sarapuu, Tago; "Tiigriretk Eestimaal" - simulatsiooniline õpikeskkond.

Sarapuu, Tago; Virtuaalsete õpikeskkondade mudelitest.

Saukas, Jaak; Programmi CorelDraw kasutamisest füüsikatundides.

Sild, Meeri; EuroPlus+ Reward.

Suhhomjatnikova, Svetlana; Interaktiivsed bioloogia- ja geograafiatunnid. (artikkel vene k., kokkuvõte eesti k.)

Sulina, Larissa; Infotehnoloogia Ahtme Gümnaasiumis. (artikkel vene k., kokkuvõte eesti k.)

Zimmermann, Malve; GeomeTriksi ja Functioni kasutamine matemaatikatunnis.

Tarro, Evi; Õpetaja Võrguväravas keemiaõpetajale.

Tokko, Urmas; "Vesi peale?" - loodusteaduslik telemaatikaprojekt gümnaasiumile.

Tõnisson, Ain; StudyWorksi kasutusvõimalusi koolis.

Tõnisson, Eno; Matemaatika õpetamise probleemid seoses infotehnoloogia arenguga.

Vahi, Kaire; Programmi GeoLog-Win kasutamine tõestusülesannete lahendamisel.

Vals, Dmitri; Arvutite kasutamine keeleklassis. (artikkel vene k., kokkuvõte eesti k.)

Vals, Gulnara; Arvutite kasutamine keeleklassis. (artikkel vene k., kokkuvõte eesti k.)

Vikentjeva, Irina; Loogika Algkoolis. (artikkel vene k., kokkuvõte eesti k.)

Vool, Neeme; Uus ajajärk arvutite ja inimeste suhtluses.