Eesti teaduse ja hariduse andmeside optiline magistraalvõrk 2011-2014

Projekti II etapp


     

Eesti teaduse ja hariduse andmeside optiline magistraalvõrk on Eesti Vabariigi Valitsuse poolt kinnitatud Eesti teaduse infrastruktuuride teekaardi objekt.

Projekti "Eesti teaduse ja hariduse andmeside optiline magistraalvõrk" eesmärk oli luua Eesti teadus- ja arendustegevuse tarbeks kogu Eestit kattev kaasaegne optiline magistraalvõrk ja seda viis ellu EENet.

Struktuurivahenditest rahastatati projekti 95% ulatuses, toetuse maksimaalne suurus oli 2 610 450,80 eurot.

Projekti kontaktisik oli EENeti võrguosakonna juhataja Urmas Lett.
Küsimustega palume pöörduda [email protected]

Magistraalvõrgu funktsioonid

Optilise magistraalvõrgu põhifunktsioon on Eesti teadusasutustele vajaliku kaasaegse andmesideühenduse pakkumine.

Arendatud magistraalvõrk

  • asendab senised renditud mahupõhised andmesidekanalid ja ühendab Eesti olulised teaduskeskused omavahel dubleeritud optiliste andmesidekanalitega,
  • muudab Eesti teaduse ja hariduse magistraalvõrgu oluliselt kiiremaks, töökindlamaks ja kasutajate vajaduste suurenedes lihtsalt laiendatavaks,
  • võimaldab rahuldada kõrgkoolide ja teadusgruppide suurt andmesidemahtu nõudvaid erivajadusi,
  • pakub nüüdsest võimalust ühendada otsekanalitega mitmes geograafilises punktis asuvad arvutuskeskused, andmehoidlad ja teadusaaparatuurid,
  • võimaldab loodud infrastruktuuri baasil luua kogu üleeuroopalise akadeemilise võrgu GÉANT piires erilahendusi andmesides nii teadusasutustele kui rahvusvahelistele koostööpartneritele.

Ajakava

Projekt algas 1. juulil 2011 ja kestis 31. märtsini 2014.
Optikakiudude tühistamatu kasutusõiguse soetamine I etapp: 01.07.2011-31.03.2012
II etapp: 01.01.2013-31.03.2014
Optikaseadmete soetamine I etapp: 01.09.2011-30.06.2012
II etapp: 01.01.2013-31.03.2014
Võrguühenduste väljaehitamine ja optikaseadmete paigaldamine 31.03.2012-31.03.2014
Võrguseadmete väljavahetamine ja konfigureerimine teadusasutustes 31.03.2012-31.03.2014

Uudiste arhiiv

28.03.2014

EENeti direktor ja võrguosakond kohtusid Helsingis Espoos Soome kolleegidega Funetist ja Teaduse IT-keskusest CSC. Koos külastati CSC arvutuskeskust, kus võrguosakonna juhataja Urmas Lett kontrollis EENeti võrguseadmete tööd. Kohtumise teemadeks olid EENeti ja Funeti vahelised ning Helsingi sidesõlme kui võimaliku Balti Ringi sõlmpunkti lepingulised küsimused. Teise peamise teemana arutasid EENeti ja CSC direktorid Eesti ja Soome teadustaristute võimalikke koostöövaldkondi ja nendeks valmisolekut võrguteenuste pakkumisel.

27.03.2014 Santa Monica Networks AS andis EENetile üle seadmed ja komponendid olemasoleva infrastruktuuri osade ühendamiseks.

14.03.2014 Võrguosakonna juhataja Urmas Lett paigaldas 13. märtsil optilised seadmed Tallinn-Helsingi piiriülesele fiiberoptilisele kiule, mille käivitamisega ühendati Eesti ja Soome akadeemilised võrgud EENet ja FUNET. Eesti ja Soome akadeemiliste võrkude ühisteade inglise keeles

13.03.2014 EENet ja Santa Monica Networks AS sõlmisid hankelepingu seadmete ja komponentide ostmise kohta olemasoleva infrastruktuuri osade ühendamiseks.

06.03.2014 Linxtelecom Estonia Osaühing andis EENetile üle Tallinn-Helsingi fiiberoptilise kiu.

18.02.2014 EENet kuulutas välja riigihanke seadmete ja komponentide ostmise kohta olemasoleva infrastruktuuri osade ühendamiseks

13.12.2013 EENet ja Linxtelecom Estonia Osaühing sõlmisid fiiberoptilise kiu kasutusõiguse müügi- ja hoolduslepingu.

12.12.2013 Tartu Observatoorium Tõraveres sai 10 Gbit/s ühenduse.

11.12.2013 Rakvere ja Viljandi kiudoptiliste liinide 10-aastase kasutusõiguse ostu hangetel tunnistati edukaks Televõrgu Aktsiaseltsi pakkumused.

11.12.2013 EENet ja Santa Monica Networks AS sõlmisid hankelepingu seadmete ja komponentide ostmise kohta olemasoleva infrastruktuuri osade ühendamiseks.

06.12.2013 SA Archimedes andis loa projekti perioodi pikendamiseks ja eelarve muutmiseks kululiikide osas.

25.11.2013 EENet kuulutas välja riigihanked Viljandi ja Rakvere kiudoptiliste liinide 10-aastase kasutusõiguse ostmiseks

22.11.2013 SA-lt Archimedes taotletakse projekti pikendamist 3 kuu võrra kuni 31.03.2014. Haridus- ja Teadusministeeriumilt on saadud taotlusele kooskõlastus. Perioodi pikendamise vajadus tuleneb EENetist sõltumata asjaoludest - plaanitud ühendused pole fiiberkiu hankimiseks telekommunikatsiooniturul veel välja ehitatud.

15.11.2013 EENet kuulutas välja riigihanke seadmete ja komponentide ostmise kohta olemasoleva infrastruktuuri osade ühendamiseks

06.11.2013 Riigihankel "Tallinn-Helsingi kiudoptilise liini 10-aastase kasutusõiguse ost" tunnistati edukaks Linxtelecom Estonia Osaühingu pakkumus

17.10.2013 EENet kuulutas välja riigihanke Tallinn-Helsingi kiudoptilise liini 10-aastase kasutusõiguse ostmiseks

15.10.2013 Soome akadeemilise võrguga FUNET ja Põhjamaade võrguga NORDUnet arutati Tallinn-Helsingi fiiberoptilise kiu kasutusõiguse hankimist

01.10.2013 Üleeuroopalises võrguajakirja CONNECT oktoobrinumbris avaldati EENeti 20. aastapäeva artikkel, mis käsitleb muuhulgas ka optilist andmesidevõrku.

11.09.2013 Võrguosakonna juhataja Urmas Lett häälestamas võrguseadmeid Valgamaal Tsirguliina sidesõlmes 29. augustil

28.08.2013 SA Archimedes rahuldas EENeti taotluse projekti tegevuste muutmiseks

27.08.2013 Projektijuht Maria Ristkok esines ettekandega EENeti võrgust Leedu andmesidevõrgu LITNET konverentsil 26. augustil. Järgneval päeval arutati Balti Ringi loomist: Läänemere võrkude ühendamist ja edasist koostööd.

19.06.2013 EENet taotleb SA-lt Archimedes projekti tegevuste muutmist seoses II etapi planeeritud kiuhangete ebaõnnestumisega.

31.05.2013 14. mail alustatud riigihangetele ei saabunud ühtegi pakkumust.

14.05.2013 EENet kuulutas välja riigihanke Rannu valla kiudoptilise liini 10-aastase kasutusõiguse ostmiseks

14.05.2013 EENet kuulutas välja riigihanke Kuressaare kiudoptilise liini 10-aastase kasutusõiguse ostmiseks

10.12.2012 Käimas on testimistööd kanalite ringil Tallinn-Loksa-Rakvere-Jõhvi-Mustvee-Tartu.

26.11.2012 Käivitati Võru-Pärnu 1 Gbit/s magistraalkanal.

21.11.2012 Käivitati Tartu-Tõravere 1 Gbit/s magistraalkanal.

16.11.2012 Käivitati Tartu-Võru 1 Gbit/s magistraalkanal.

15.11.2012 Käivitati magistraalringi tõrkekindluse tagav põhjaõlg Tartu-Mustvee-Püssi-Rakvere-Tallinn.

01.11.2012 Käivitati Tallinn-Keila-Haapsalu-Lihula-Pärnu 1 Gbit/s magistraalkanal.

01.10.2012 Võrguseadmed on häälestatud kanalite ringil Tallinn-Rapla-Paide-Jõgeva-Mustvee-Tartu.

28.09.2012 EENet ja Santa Monica Networks AS allkirjastasid hankelepingu seadmete ja komponentide ostu kohta olemasolevate infrastruktuuri osade ühendamiseks.

05.09.2012 Käivitati magistraalringi Nx10G lõunaõlg Tartu-Võru-Tsirguliina-Abja-Paluoja-Pärnu-Lihula-Haapsalu-Keila-Tallinn.

30.08.2012 Optilised seadmed on paigaldatud 10Gbit/s kanalite ringile Tallinn-Tartu-Võru-Tsirguliina-Abja-Paluoja-Pärnu-Lihula-Haapsalu-Keila-Tallinn.

01.08.2012 Võrguosakonna juhataja Urmas Lett on paigaldanud Tartu seadmeruumis komplekteeritud ja markeeritud Transmode seadme.

25.07.2012 Komplekteeritud ja markeeritud Transmode seade Tallinna seadmeruumis

20.07.2012 EENet kuulutas välja riigihanke seadmete ja komponentide ostmiseks olemasoleva infrastruktuuri osade ühendamiseks.

19.05.2012 EENet ja Santa Monica Networks AS allkirjastasid hankelepingu optilise magistraalvõrgu seadmete ostmiseks

11.05.2012 Fiibrikiu markeerimine Tartu seadmeruumis

03.05.2012 EENet ja ZTE Corporation Eesti filiaal allkirjastasid hankelepingu optilise magistraalvõrgu switchide ja optiliste moodulite ostmiseks

14.03.2012 EENet kuulutas välja riigihanke magistraalvõrgu switchide ja optiliste moodulite ostuks

12.03.2012 EENet kuulutas välja riigihanke optilise magistraalvõrgu seadmete ostmiseks

01.03.2012 EENet ja Televõrgu AS allkirjastasid fiiberoptilise kiu 10-aastase kasutusõiguse müügi- ja hoolduslepingu

12.12.2011 EENet kuulutas välja riigihanke kiudoptiliste liinide 10-aastase kasutusõiguse ostmiseks

07.11.2011 SA-lt Archimedes saabus EENetti 4.11.2011 tehtud otsus projekti taotluse rahuldamise kohta. Vt Käivitus projekt 'Eesti teaduse ja hariduse andmeside optiline magistraalvõrk'

Linke alusdokumentidele ja projektiga seotud infole

Eesti teaduse infrastruktuuri teekaart
Alameetme "Riikliku tähtsusega teaduse infrastruktuuri kaasajastamine" investeeringute kavade koostamise kord
Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seadus
Eesti teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni strateegia "Teadmistepõhine Eesti 2007–2013"
"Majanduskeskkonna arendamise rakenduskava" CCI2007EE161PO001

Viimati uuendatud: 08. detsembril 2014