Uudised

11.11.2011
Käivitus projekt 'Eesti teaduse ja hariduse andmeside optiline magistraalvõrk'

SA Archimedes otsustas rahuldada EENeti taotluse Eesti teekaardi objekti projektile "Eesti teaduse ja hariduse andmeside optiline magistraalvõrk" struktuuritoetuse saamiseks summas 2 610 450,80 eurot, toetuse maksimaalse määraga 95% ja minimaalse omafinantseeringuga 137 392,20 eurot.

Projekt kestab 01.07.2011-31.12.2013. Optilise magistraalvõrgu eesmärgiks on luua Eesti teadus- ja arendustegevuse tarbeks kogu Eestit kattev kaasaegne optiline magistraalvõrk, mis võimaldab Eesti teadlastel sõltumatult geograafilisest asukohast paremini osaleda suurte andmesidemahtude ülekandmist ja töötlemist vajavates teadusharudes ning rahvusvahelistes suurprojektides. Plaanitav optiline magistraal asendab praegused renditud mahupõhised andmesidekanalid optilise magistraalvõrguga. Saavutatakse võrgu suurem töökindlus, kaasaegne ja mugav laiendatavusega andmesideedastuse kiiruse oluline kasv.

Rajatav optilisel kandjal põhinev magistraalvõrk on ühendatud üleeuroopalisse teadus- ja arendusasutuste võrku GÉANT, mis hõlmab 36 riiki, kuhu on liidetud enam kui 8000 teadus- ja haridusasutust, mis omakorda on kiirete ühenduskanalite kaudu ühendatud teadusvõrkudega teistes maailmajagudes.