Sertifikaatide teenus

Alates 1.maist 2020 annab TCS sertifikaate välja sertifitseerimiskeskus Sectigo.
Enne 1.maid 2020 DigiCert, Inc. poolt väljastatud sertifikaadid jäävad kehtima kuni oma kehtivusaja lõpuni. Uute sertifikaatide soovijatele saadab EENet uue lepingulisa.

Digitaalsed sertifikaadid võimaldavad veebiserveritel pakkuda oma sisu turvalise ja krüptitud HTTPS protokolli kaudu. Sertifikaate saab kasutada postiliikluse ja VPN ühenduse juures ning paljude muude internetiprotokollide turvamiseks.

EENet on liitunud GÉANT Associationi sertifikaatide teenusega Trusted Certificate Service (TCS), mille kaudu pakume oma klientidele nn popup-free ehk hüpikakendevabu sertifikaate.

Sertifikaatide teenus on tasuta ja seda saavad kasutada haridus-, teadus- ja kultuuriasutused (vt Kliendiks kvalifitseerumise tingimused ja kord).

Kuidas teenusega liituda

Sertifikaatide teenust soovivalt asutuselt ootame avaldust aadressile [email protected]. Avalduses palume saata

  1. asutuse nimi;
  2. asutuses sertifikaatide eest vastutava isiku nimi, telefoninumber ja e-posti aadress;
  3. domeenide nimekiri, millele on plaan hakata sertifikaate tellima (.txt või .csv formaadis);
  4. kui asutusel ei ole veel teenuste osutamise kohta lepingut EENetiga, on vaja määrata asutuse administratiivne ning tehniline kontaktisik . Vt lepinguks vajalikud andmed.

Kui asutus kvalifitseerub EENeti kliendiks, saadame asutusele allkirjastamiseks teenuslepingu või selle olemasolul uue lepingulisa.

Lepingut allkirjastades nõustub asutus sertifitseerimisteenuse TCS tingimustega: https://wiki.geant.org/display/TCSNT/TCS+Repository ja https://sectigo.com/legal, sealhulgas kinnitab, et on tutvunud ja aru saanud kehtivatest TCS tavadest "Certificate Practice Statement" (CPS), kohustub järgima CPS-s kirjeldatud tavasid ja protseduure ning pidama kinni TCS konsolideeritud lepingutingimustest "Certificate Subscriber Agreement".

Pärast lepingu(lisa) sõlmimist annab EENet sertifikaatide eest vastutavale isikule ligipääsu sertifikaatide haldamise portaali.

Sectigo teave: https://support.sectigo.com/Com_KnowledgeMainPage


Sertifikaatide teenus kuni 1.05.2020

Sertifikaatide teenus kuni 30.06.2015


Viimati uuendatud 28.09.2020