NB! Alates 1.5.2020 kehtiv kirjeldus


Sertifikaatide teenus kuni 30.04.2020

Digitaalsed sertifikaadid võimaldavad veebiserveritel pakkuda oma sisu turvalise ja krüptitud HTTPS protokolli kaudu. Sertifikaate saab kasutada postiliikluse ja VPN ühenduse juures ning paljude muude internetiprotokollide turvamiseks.

HITSA on liitunud GÉANT Associationi (endise nimega TERENA) sertifikaatide teenusega Trusted Certificate Service (TCS), mille kaudu pakume oma klientidele nn popup-free ehk hüpikakendevabu sertifikaate.

Alates 1.juulist 2015 annab TCS sertifikaate välja sertifitseerimiskeskus DigiCert, Inc.
Enne 1.juulit 2015 Comodo CA Ltd poolt väljastatud sertifikaadid jäävad kehtima kuni oma kehtivusaja lõpuni. Uute sertifikaatide soovijatele saadab HITSA uue lepingulisa.

Sertifikaatide teenus on tasuta ja seda saavad kasutada haridus-, teadus- ja kultuuriasutused (vt EENeti kliendiks kvalifitseerumise tingimused ja kord).

Võimalikud sertifikaadiliigid

Juhised sertifikaatide teenuse kasutamiseks

Kuidas teenusega liituda

Sertifikaatide teenust soovivalt asutuselt ootame avaldust aadressile [email protected] Avalduses palume saata

  1. asutuse nimi;
  2. asutuses sertifikaatide eest vastutava isiku nimi ja e-posti aadress;
  3. kui asutusel ei ole veel teenuste osutamise kohta lepingut HITSAga, on vaja määrata asutuse administratiivne ning tehniline kontaktisik . Vt lepinguks vajalikud andmed.

Kui asutus kvalifitseerub HITSA kliendiks, saadab HITSA asutusele allkirjastamiseks teenuslepingu või selle olemasolul uue lepingulisa. Lepingut allkirjastades nõustub asutus teenuse Trusted Certificate Service (TCS) tingimustega - vt http://www.terena.org/activities/tcs/repository-g3

Pärast lepingu(lisa) sõlmimist annab HITSA sertifikaatide eest vastutavale isikule ligipääsu sertifikaatide haldamise portaali.

Lisalugemist sertifikaatide kohta

Sertifikaatide teenus kuni 30.06.2015


Viimati uuendatud 11.09.2018