NB! Alates 1.5.2020 kehtiv kirjeldus


Sertifikaatide teenus kuni 30.06.2015

Digitaalsed sertifikaadid võimaldavad veebiserveritel pakkuda oma sisu turvalise ja krüptitud HTTPS protokolli kaudu. Sertifikaate saab kasutada postiliikluse ja VPN ühenduse juures ning paljude muude internetiprotokollide turvamiseks.

EENet on liitunud TERENA sertifikaatide teenusega (TCS). Koostöös TERENA ja maailma ühe suurima sertifitseerimiskeskusega Comodo CA Limited pakume nn "popup-free" ehk hüpikakendevabasid sertifikaate.

Kuidas teenusega liituda

Sertifikaatide teenus on tasuta ja seda saavad kasutada kõik hariduse, teaduse ja kultuuri valdkonnas tegutsevad organisatsioonid (vt EENeti kliendiks kvalifitseerumise tingimused ja kord.) Enne sertifikaatide taotlemist tuleb sõlmida EENetiga leping, vastavat avaldust ootame aadressile [email protected]

Avalduses palume saata

  1. asutuse nimi
  2. kui asutusel ei ole veel teenuste osutamise kohta lepingut EENetiga, on vaja määrata asutuse administratiivne ning tehniline kontaktisik. Vt lepinguks vajalikud andmed.
  3. asutuses sertifikaatide eest vastutava isiku nimi ja e-posti aadress. Antud isiku kaudu hakkavad liikuma kõik serverisertifikaatide taotlused.
  4. asutuse nimi, mida sertifikaatidel kasutama hakatakse (nii Unicode kui ka 7bit ASCII nimi)
  5. asutuse nime kasutamise õigust tõendav dokument (seadus, määrus, register vmt - piisab ka viitest dokumendile)
  6. domeeninimed, millele sertifikaate taotlema hakatakse (neid saab hiljem ka juurde lisada)
Teenuse kasutaja peab nõustuma TERENA sertifitseerimisteenuse tingimustega - vt. http://www.terena.org/activities/tcs/

Juhised serveri sertifikaadi taotlemiseks

Viited

Kontakt: [email protected].


Viimati uuendatud 08.10.2012