EENeti 20. aastapäeva konverents “Võrk, andmed ja inimesed”

Konverents toimus 4. oktoobril 2013 kell 11.00-18.00 Tartus Dorpati konverentsikeskuses, selle salvestas UTTV:

IT-maailmas aktuaalseid teemasid - võrgu turvalisus, andmete privaatsus ja andmemahukas Internet - käsitlesid tunnustatud spetsialistid Eestist ja mujalt Euroopast.

Paneeldiskussioonil “Andmed ja inimesed Interneti toiduahelas” lahati vabaduse ja vastutuse vastasseisu ajastul, kus küberohtudega peab arvestama iga riik, asutus ja üksikisik.

Päevakava | Esinejad | Pildid | Tweets about “#EENet20”

Päevakava

10.30 Registreerimine, tee ja kohv
Riik ja andmeside
11.00 Konverentsi avasõnad (Erki Urva, HITSA)
11.05 Tartu linna tervituskõne
11.20 European NRENs Evolution & Future (John Dyer, TERENA)
11.45 Regulation, Innovation and Privacy (Robin Wilton, ISOC)
12.30 Lõuna
Turvalisus ja privaatsus
13.30 Infoühiskonna tulevikuväljavaated (Anto Veldre, RIA/CERT Eesti)
14.15 Turvalisus ja privaatsus julgeoleku vaatenurgast (Rain Ottis, TTÜ)
15.00 Paneeldiskussioon "Andmed ja inimesed Interneti toiduahelas" (Lauri Almann, Anto Veldre, Elver Loho, Karmen Turk, Rain Ottis)
15.45 Kohvipaus
Andmemahukas teadus
16.15 Evestuudio: inimesed ja süsteemid
16.30 LHC andmeanalüüs Eestis (Mario Kadastik, CERN, KBFI)
17.15 Big Data and Data Intensive technologies (Yuri Demchenko, Amsterdami Ülikool)
18.00 Vastuvõtt

Esinejad

John Dyer
Üleeuroopalise teaduse ja hariduse andmesidevõrkude assotsiatsiooni TERENA äri- ja tehnoloogia strateeg John Dyer vastutab ka TERENA tegevuse strateegilise planeerimise toetamise eest.
European NRENs Evolution & Future
Robin Wilton
Digitaalse identiteedi, privaatsuse ja IT turvalisuse spetsialist Robin Wilton on Internet Society ehk ISOC identiteedi ja privaatsuse alase tehnilise teavitustegevuse direktor.
Regulation, Innovation and Privacy
Anto Veldre
Riigi Infosüsteemi Ameti infoturbeintsidentide käsitlemise osakonna infoturbe ekspert Anto Veldre lahendab turvaintsidente, süsteemi-halduse ja tehnoloogilise keskkonna küsimusi. Osakond tegutseb Eesti riikliku CERT (Computer Emergency Response Team) ülesannetes. Hulgaliselt on avaldatud Anto Veldre artikleid ning loenguid IT turvalisuse teemal.
Infoühiskonna tulevikuväljavaated
Rain Ottis
Tallinna Tehnikaülikooli arvutiteaduste instituudi dotsent Rain Ottis õpetab ka küberkaitset Jyväskylä Ülikoolis. Varasemalt on ta töötanud NATO Küberkaitsekeskuses arendades välja riikliku ja rahvusvahelise küberkaitse strateegiaid.
Turvalisus ja privaatsus julgeoleku vaatenurgast
Mario Kadastik
Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudi vanemteadur Mario Kadastik uurib füüsikat LHC alameksperimendi CMS juures ning gridi ja hajusarvutust. Eksperimentaalse kõrgenergiafüüsika töögrupi juhina KBFI-s on tema peamine töövaldkond Higgsi füüsika, kuid samas ka Eesti Tier-2 arvutuskeskuse disainimine ja ehitamise koordineerimine.
LHC andmeanalüüs Eestis
Yuri Demchenko
Yuri Demchenko on vanemteadur Amsterdami Ülikoolis. Tema uurimisalasse kuuluvad andmemahukad teadustehnoloogiad ja infrastruktuurid, pilvetehnoloogia ning pilvepõhiste teenuste ja rakenduste turvasüsteemid. Lisaks osaleb Yuri Demchenko GN3plus ja EUBrazil projektides pilvepõhiste teadusinfrastruktuuride väljaarendamises, varem ka teistes suurtes Euroopa projektides EGEE, Phasphorus, GEYSERS ja GEANT3.
Big Data and Data Intensive technologies

Lauri Almann
Advokaadibüroo VARUL advokaat ja BHC Laboratory OÜ kaasasutaja Lauri Almann töötas enne büroosse tööle asumist üle kümne aasta juhtivatel ametikohtadel mitmes riigiametis. Aastatel 2004-2008 töötas ta Kaitseministeeriumi kantslerina ning on osalenud õigusaktide väljatöötamisel, sealhulgas riigihangete seaduse, riigisaladuse seaduse, avaliku teabe seaduse ja rahuaja riigikaitse seaduse väljatöötamisel.
Elver Loho
Eesti kodanikuühiskonna ja internetivabaduse aktivist Elver Loho on MTÜ Eesti Interneti Kogukond asutaja ja pikaajaline eestvedaja. Ta esineb sageli Eesti ajakirjanduses kodanikuühiskonna arengut ning internetivabadust puudutavatel teemadel.
Karmen Turk
Karmen Turk on advokaat, kes tegeleb intellektuaalse omandi, meedia-, tarbija- ning rahvusvahelise ja Euroopa Liidu majandusõigusega. Ta on ÜRO Internet Governance Forumi väljendus- ning ajakirjandusvabaduse koalitsiooni liige ning osaleb interneti inimõiguste ja printsiipide harta väljatöötamises.

Paneeldiskussioonis osalesid Lauri Almann (moderaator), Elver Loho, Karmen Turk, Anto Veldre, Rain Ottis.

Pildid