eduroamiga liitumine

Kus ja kes saab kasutada?    Kuidas liituda?    Liitunud asutused Eestis    Juhendid ja lisateave

Kus ja kes saab eduroami kasutada?

eduroami juurdepääsupunktid: https://monitor.eduroam.org/map_service_loc.php

Üksikisik saab teises asutuses külas olles oma koduasutuse kasutajanime+parooliga eduroami kaudu Internetti kasutada, kui

 • tema koduasutus on eduroamiga liitunud;
 • külastatav asutus on eduroamiga liitunud;
 • tema sülearvuti/seade on eduroami kasutamiseks häälestatud. Juhendab koduasutuse IT-tugi.

Sammud asutuse liitumiseks eduroamiga

 1. RADIUSe serveri käivitamine oma asutuse kasutajate autentimiseks.
  See on eeldus, et asutusest saaks identiteedipakkuja IdP (identity provider), kelle kasutajad saavad eduroami võrku kasutada kõikjal selle levialades.
 2. Külastajate (ja oma kasutajate jaoks) WiFi juurdepääsupunktide käivitamine (SSID eduroam) 802.1X autentimisega RADIUSe serverilt.
  See on eeldus, et asutusest saaks teenusepakkuja SP (service provider), kelle enda kasutajad ja külalised saavad asutuse wifi-võrgus eduroami kaudu võrguühenduse.
 3. eduroamiga liitumise soov aadressile [email protected]
 4. EENet lepib asutusega kokku asutuse eduroami-seadistuste testimise.
 5. Kui testimine on edukas, ootame asutuse ja eduroami korralduse kohta järgmisi andmeid::
  1. Asutuse nimi eesti ja inglise keeles
  2. Asutuse aadress
  3. eduroami kontaktid asutuses: nimi/nimetus, e-postiaadress, telefon, kas tegemist on avaliku või privaatse kontaktiga (contact_privacy** 0=private (default), 1=public).
   Vaja on vähemalt ühte avalikku kontakti (näiteks asutuse üldandmetega).
   Kontaktiks võivad olla isikud (töötajad), kuid eelistatav on määrata kontaktiks roll, näiteks infojuht või IT-meeskond.
  4. Kas asutus soovib olla ainult identiteedipakkuja (IdP) või ainult teenusepakkuja (SP) või mõlemad (IdP+SP)?
  5. Kui asutusest saab IdP või IdP+SP, siis asutuse domeen(id), millele identiteedipakkumine laieneb (näiteks minuasutus.edu.ee).
  6. eduroami kasutamise tingimused/juhend asutuse veebis (URL; kui on nii eesti kui ingliskeelne juhend, siis mõlema URLid).
  7. Andmed asutuses loodud eduroami juurdepääsupunkti(de) kohta.
   Kui juurdepääs tuleb ühte hoonesse, siis on vaja ainult ühte andmestikku; mitme punkti puhul mitut.
   1. koordinaadid (pikkuskraad, laiuskraad);
   2. nimetus (nt Asutuse peahoone; Asutuse õpilaskodu vmt) - see võib olla esitatud nii eesti kui paralleelselt inglise keeles;
   3. asukoha-aadress;
   4. SSID - see on eduroami puhul 'eduroam';
   5. wifi krüpteering: list of supported encryption levels (näiteks: WPA/TKIP, WPA/AES, WPA2/TKIP, WPA2/AES)
   6. Kas IPv6 on toetatud? Kas NAT on toetatud? (Tag specific characteristic(s); provide allowed values separated with comma (,) if a feature is enabled; allowed value(s): port_restrict, transp_proxy, IPv6, NAT, HS2.0)
   7. Kas juurdepääs hoonesse on piiratud või mitte? Kui eduroami saab kasutada ainult koolihoone sees, kuhu külalisi ei oodata, on tegu piiratud juurdepääsuga.
    (availability 0=default (no restrictions), 1=physical access restrictions).
   8. Wifi ruuterite arv hoones - ainult juhul, kui hindate, et see näitaja jääb pikemaks ajaks paika. Kui aga on oodata, et nende ruuterite arv hakkab muutuma, ei pea andmeid esitama.
   9. Juurdepääsupunkti seisund: testimisel (0), käigus (1). (stage 0=preproduction/test, 1=active (default value =1))
   Taustainfo: eduroami andmebaasi spetsifikatsioon https://monitor.eduroam.org/eduroam-database/v2/docs/eduroam-database-ver30112021.pdf
 6. EENet seob koostöös asutusega RADIUSe serveri kesksesse eduroami autentimisvõrgustikku (sh täiendab eduroami juurdepääsupunktide andmebaasi).
 7. Kui asutuse andmed/juurdepääsupunktide andmed pärast esmast registreerimist muutuvad, saadab asutus uued korrektsed andmed e-kirjaga aadressile [email protected]

Liitunud asutused Eestis

 1. Eesti Maaülikool
 2. Tallinna Ülikool
 3. Tallinna Tehnikaülikool
 4. Tartu Ülikool
 5. Miina Härma Gümnaasium
 6. Tartu Hansa Kool
 7. Tartu Jaan Poska Gümnaasium
 8. Tartu Kivilinna Kool
 9. Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium
 10. Tartu Veeriku Kool
 11. Ülenurme Gümnaasium
 12. HTMi EENet ehk Eesti Hariduse ja Teaduse Andmesidevõrk

Juhendid ja lisateave


Viimati täiendatud: 25.01.2022