Projekt GN4

GN4 ("GÉANT2020") algas 01. mail 2015 ning lõpeb 31. aprillil 2020.
Hetkel on käimas alamprojekt GN4-2, mis kestab 32 kuud: 01.05.2016-31.12.2018.

GN4 projekti toetatakse Euroopa Liidu rahastamisprogrammist Horisont 2020.

Eesmärk

GN4 eesmärk on edendada võrgu- ja teenuste tehnoloogia innovatsiooni.
GN4-1 on esimene samm GÉANTi kui Euroopa teaduse ühise side stabiilse ja uuendusliku keskkonna kasvu arendamisel. Projekt tagab parima võimaliku digitaalse taristu, aidates Euroopal jääda teaduse ja muude teadmusvaldkondade esirinda.

Mahukaid andmeid loovad teadusprojektid (nagu ESFRI ja CERN) ning hea koostöö teiste Euroopa e-taristu pakkujatega tagavad teaduskogukondade spetsiifiliste nõudmiste täitmise.

Osalejad

Projekti raamlepingu on sõlminud 35 akadeemilist andmesidevõrku, projekti koordinaator GÉANT Limited (endine DANTE), GÉANT Association (endine TERENA) ning Põhjamaade andmesidevõrkude assotsiatsioon NORDUnet (esindades viit akadeemilist võrku).

Tegevused

GN4 projektis on tegevused jagatud kolme suurema valdkonna vahel:

 • Koordinatsioon ja levitamine (Network Activities ehk NA)
  - kommunikatsioon, rahvusvaheline koostöö, äritegevuse arendamine
 • Teenuste arendamine ja pakkumine teaduse ja hariduse kogukondadele (Service Activities ehk SA)
 • Ühised teadustegevused (Joint Research Activities ehk JRA)
  - arenevate võrgu- ja rakendustehnoloogiate analüüsid

EENeti osalus projektis GN4-2

EENet osaleb kuues tegevuses ja seitsmes alamtegevuses:

 • JRA3 "Trust and Identity Development":
  • "Trust and Identity related technology development (platform innovation)" (T3)
 • JRA4 "Service Delivery Development":
  • "Application Services Adoption Support" (T4)
 • NA2 "Communications and Outreach":
  • "Project communications" (T1)
 • NA3 "Partner, Users and Stakeholder Relations":
  • "Account management of International projects/user groups" (T2)
  • "Intelligence gathering" (T4)
 • SA1 "Network infrastructure and services engineering":
  • "Engineering and Planning" (T2)
  • "Network implementation" (T3)
 • SA3 "Operations and Services Assurance":
 • EENeti osalus projektis GN4-1

  EENet osales neljas tegevuses ja kuues alamtegevuses:

  • JRA3 "Trust and Identity Research":
   • "Identity and Trust Technologies" (T2)
  • NA3 "Status and Trends":
  • SA1 "Network Services":
   • "Engineering and Planning" (T2)
   • "Network implementation" (T3)
  • SA5 "Trust and Identity Service Development":
   • "Enabling Users" (T5)
   • "Authentication and Authorisation in GÉANT" (T6)