GÉANT Limited

GÉANT Limited (endine DANTE ehk Delivery of Advanced Network Technology to Europe) on riiklike teadusvõrkude (National Research Network) poolt 1993.a. juulis loodud mittetulundusühing, mille eesmärgiks on pakkuda Euroopa teaduskogukonnale rahvusvahelist andmesideteenust. GÉANT Limited kuulub assotsiatsiooni GÉANT.

Tänapäeval viiakse üha rohkem teadusprojekte läbi rahvusvahelises koostöös ja seetõttu vajavad paljud teadusasutused suhtluseks kvaliteetset arvutivõrku.

Hetkel koordineerib GÉANT Limited koostöös assotsiatsiooniga GÉANT (endine TERENA) ülemaailmseid projekte nagu:

 • GN4 (2015-2020). Projektis osaleb ka EENet (HITSA).
 • EUMEDCONNECT - projekt arendab IP-põhist teadusvõrku Vahemeremaades.
 • TEIN3 - projekt arendab IP-põhist teadusvõrku Aasia ja Vaikse ookeani saarte regioonis ning Euroopa ja Aasia vahel.
 • RedCLARA - Ladina-Aameerika akadeemiliste andmesidevõrkude projekt
 • CAREN - Kesk-Aasia akadeemiliste andmesidevõrkude projekt
 • C@ribnet - Kariibi mere maade akadeemiliste andmesidevõrkude projekt
 • UbuntuNet - Lõuna- ja Ida-Aafrika akadeemiliste andmesidevõrkude projekt
 • projektid CANARIE, Internet2, ESnet, NISN ja NLR net - Põhja-Ameerika akadeemiliste andmesidevõrkude projektid

GÉANT Limited on ühtlasi partner järgmistes projektides:

 • EUMETCAST - EUMETSAT'i multiedastusel põhinev süsteem reaalajas satelliitside meteoroloogiliste andmete vahetamiseks
 • EGEE
 • EARNEST

Varasemad koostööprojektid ja liikmelisus

 • GN3plus (2013-2015) - Projekti eesmärgiks oli üleeuroopalise hariduse ja teaduse ülikiire magistraalvõrgu haldamine ja arendamine ning rahvusvaheline koostöö ja innovaatiliste võrguteenuste kasutajatele kättesaadavaks muutmine.
 • GN3 (2009-2013)- projekti eesmärgiks üle-euroopalise hariduse ja teaduse ülikiire magistraalvõrgu haldamine ja arendamine.
 • GN2 (2004-2009) - projekti eesmärgiks oli ülikiirete riikidevaheliste akadeemiliste sidekanalite loomine
 • GN1 (2000-2004) - projekti eesmärgiks oli ülikiirete riikidevaheliste akadeemiliste sidekanalite loomine
 • ALICE - projekt arendab IP-põhist teadusvõrk Ladina-Ameerikas.
 • ORIENT - Euroopa-Hiina ühisprojekt teadusvõrkude ühendamiseks.

GÉANT Limited (DANTE) on olnud tihedalt seotud arvutivõrkude kaasajastamisega, olles üks TEN-34 (Trans-European Network at 34Mbps) ning ka viimase järglase TEN-155 juhtfiguure koostöös rahvuslike teadusvõrkudega.

Varem on EENet osalenud GÉANTi (DANTE) poolt koordineeritud projektis "Phare 1994 R&D Networking programme", mille eesmärgiks oli luua integreeritud, kõiki Kesk- ja Ida-Euroopa maid ühendav arvutivõrk. Vastavalt DANTE ja Euroopa Komisjoni vahel ning DANTE ja EENeti vahel sõlmitud lepingutele finantseeriti projekti raames Eesti välisühendusi 1995. ja 1996. (kokku 130365 eküü ehk ca 1.5 miljoni krooni ulatuses) ning muretseti kolm ruuterit magistraalliinidele (kokku 90000 eküü ehk ligi 1.4 miljoni krooni eest). EENeti kohustuseks oli mõõta iga poole tunni järel väliskanali koormust ja esitada igakuiseid ja kvartaalseid statistilisi aruandeid võrgu kasutamise kohta.