GÉANT Association - ajaloost

GÉANT Association ehk üleeuroopaline teaduse ja hariduse andmesidevõrkude assotsiatsioon ühendab 36 Euroopa riigi hariduse ja teaduse andmesidevõrku ning Põhjamaade andmesidevõrkude assotsiatsiooni NORDUnet.

GÉANT Association'i loomine. EENeti liikmelisus

GÉANT Association loodi 7. oktoobril 2014 ja see ühendas varasemad organisatsioonid TERENA ja GÉANT Limited/DANTE.
Assotsiatsiooni eesmärk on erinevate projektide, töögruppide ja teenuste loomine, finantseerimine ning rahvusvahelise telekommunikatsiooni-infrastruktuuri arendamine oma liikmete huvides. Euroopa Komisjon osaleb GÉANTi töös vaatlejana. GÉANTi juhtorgorgan on peaassamblee (General Assembly).

EENet võeti assotsiatsiooni liikmeks vastu 30. oktoobril 1996, mil organisatsioon tegutses TERENA nime all ning EENet oli riigiasutus Eesti Hariduse ja Teaduse Andmesidevõrk.
EENet liikus läbi Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse ja Haridus- ja Noorteameti Haridus- ja Teadusministeeriumisse (HTM). Alates 01.10.2021 jätkub EENeti tegevus HTMi tehnoloogia juhtimise osakonnas ning GÉANT Association'i liikmeks on EENet of HTM.

GÉANT Limited (endine DANTE ehk Delivery of Advanced Network Technology to Europe) oli riiklike teadusvõrkude (National Research Network) poolt 1993.a. juulis loodud mittetulundusühing, mille eesmärgiks oli pakkuda Euroopa teaduskogukonnale rahvusvahelist andmesideteenust.

TERENA (Trans-European Education and Research Network) oli loodud 1994. a oktoobris RARE (Réseaux Associés pour la Recherche Européenne) ja EARN (European Academic and Research Network) ühinemise tulemusena. TERENA tegutses 20 aastat - kuni GÉANTi Association'iks ühendamiseni 2014.

GÉANTi projektid EENeti osalusega: käimasolev ja varasemad

 • GN5-1 2023-2024
   
 • GN4 2015-2022
  • 01.05.2015-30.04.2016 alamprojekt GN4-1
   07.-08.03.2016 GN4 sümpoosion Viinis
  • 01.05.2016-31.12.2018 alamprojekt GN4-2
  • 01.01.2019-31.12.2022 alamprojekt GN4-3
 • GN3plus 2013-2015
  GN3plus projekti eesmärgiks oli rahvusvaheline koostöö ja innovaatiliste võrguteenuste kasutajatele kättesaadavaks muutmine. 2013. aastaks ehitati GÉANTi võrgus 50 000 km taristut, millest 12 000 km oli fiiberoptilisi ühendusi. Võrgu andmeedastuskiiruse standardiks oli 10 Gbit/s, ent kiirused ulatusid kohati kuni 500 Gbit/s.
  • 01.04.2013 algas GN3plus projekt
  • 8.-10.10.2013 sümpoosion Viinis
  • 23.-26.02.2015 sümpoosion Ateenas
  • 31.03.2015 planeeritud projekti lõpp; 30.04.2015 tegelik projekti lõpp
 • GN3 2009-2013
  • 01.04.2009 algas GN3 projekt
  • 08.-10.09.2009 sümpoosion Viinis
  • 01.-02.12.2009 avaüritus Stockholmis
  • 01.11.2010 GÉANT tähistas 10. sünnipäeva
  • 24.-26.11.2010 sümpoosion Viinis
  • 30.03.2013 GN3 projekti lõpp
  • 28.11.2013 sai projekt Euroopa Komisjonilt hinnangu "suurepärane"
 • GN2 (2004-2009)
   
 • GN1 (2000-2004)
   
 • GÉANT Limited (DANTE) oli tihedalt seotud arvutivõrkude kaasajastamisega, olles üks TEN-34 (Trans-European Network at 34Mbps; alates 1997) ning selle järglase TEN-155 juhtfiguure koostöös rahvuslike teadusvõrkudega.
 • 1995.-1996 osales EENet GÉANTi (DANTE) poolt koordineeritud projektis "Phare 1994 R&D Networking programme", mille eesmärgiks oli luua integreeritud, kõiki Kesk- ja Ida-Euroopa maid ühendav arvutivõrk. Vastavalt DANTE ja Euroopa Komisjoni vahel ning DANTE ja EENeti vahel sõlmitud lepingutele finantseeriti projekti raames Eesti välisühendusi 1995. ja 1996. (kokku 130365 eküü ehk ca 1.5 miljoni krooni ulatuses) ning muretseti kolm ruuterit magistraalliinidele (kokku 90000 eküü ehk ligi 1.4 miljoni krooni eest). EENeti kohustuseks oli mõõta iga poole tunni järel väliskanali koormust ja esitada igakuiseid ja kvartaalseid statistilisi aruandeid võrgu kasutamise kohta.

Viimati uuendatud: 04.10.2023