GÉANT Association

GÉANT Association ehk üleeuroopaline teaduse ja hariduse andmesidevõrkude assotsiatsioon ühendab 36 Euroopa riigi hariduse ja teaduse andmesidevõrku ning Põhjamaade andmesidevõrkude assotsiatsiooni NORDUnet. GÉANT Association loodi 7. oktoobril 2014 ühendades TERENA (Trans-European Education and Research Network) ja DANTE (Delivery of Advanced Network Technology to Europe). Assotsiatsiooni eesmärk on erinevate projektide, töögruppide ja teenuste loomine, finantseerimine ning rahvusvahelise telekommunikatsiooni-infrastruktuuri arendamine oma liikmete huvides. Euroopa Komisjon osaleb GÉANTi töös vaatlejana.

EENet võeti assotsiatsiooni liikmeks vastu 30. oktoobril 1996, mil organisatsioon tegutses TERENA nime all (aastatel 1994-2014). TERENA moodustati omakorda 1994. a oktoobris RARE (Réseaux Associés pour la Recherche Européenne) ja EARN (European Academic and Research Network) ühinemise tulemusena.

GÉANTi peassamblee, kuhu EENeti esindajana kuulub direktor, käib regulaarselt koos ja arutab telekommunikatsiooni alaseid rahvusvahelisi probleeme ning võtab vastu nõuandvaid otsuseid telekommunikatsiooni korraldamisel nii riiklikul kui rahvusvahelisel tasandil.

Võrgukonverentsid

The Networking Conference (kuni 2014 TERENA Networking Conference) ehk võrgukonverents on regulaarne andmesidevõrkude kogukonna suurim aastakonverents, mida külastavad andmeside asjatundjad ning huvilised üle maailma.

Võrgukonverents "Connected Communities" 15.-18.06.2015 Portos
Võrgukonverents TNC16 toimub 13.-16.06.2016 Prahas

Aastakogumikud

Iga-aastaselt kogutakse teavet paljude riikide hariduse ja teaduse andmesidevõrkude kohta ning antakse saadud materjali põhjal välja kogumikku NREN Compendium. Kogumikust saab ülevaate teadusvõrkude kasutajate, teenuste ning hallatava liikluse jm kohta ning see on abiks kõigile akadeemiliste andmesidevõrkude arengust huvitujatele.

Lisainfo


Viimati uuendatud: 17.02.2014