Liitumine

Teenusesoovid: [email protected]

Teenuse käivitamise soovid palume saata aadressile [email protected]
Iga teenuse kirjelduses on toodud täpsemad andmed, mida mingi teenuse käivitamiseks vaja saata on.

Teenusest loobumine

Ka teenustest loobumise soovid palume saata aadressile [email protected]

Loobumissoov võib olla vabas vormis e-kiri. Palume asutusel selles kindlasti nimetada teenus, millest loobuda soovitakse, ja kuupäev, millest alates teenus sulgeda (ja vastavad kontod kustutada jmt) tuleb.


Viimati uuendatud: 19.10.2022