Uudised

28.02.2023
EUMETCast Terrestrial kasutuselevõtt Keskkonnaagentuuri töös

Alates 28.2.2023 on Eestis kasutatav EUMETCast Terrestrial teenus, mille kaudu saab Keskkonnaagentuur (teadus)tööks vajalike keskkonna/ilmaandmeid.

Teenus kasutab üle-euroopalise teadusvõrgu GÉANT ülikiireid magistraalkanaleid, mis tagavad ilmasatelliitide abil kogutud andmete kiire jõudmise teadusasutusteni, kus nende järgi ilma uuritakse ning ennustatakse. Riigisiseselt vahendab teenust riigi haridus- ja teadusvõrk; Eesti puhul niisiis HTM EENet.

EUMETCast Terrestrial teenuse kättesaadavus on tagatud tänu HTM EENeti ja Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskuse koostööle.

Lisainfo: