Uudised

12.11.2021
08:24-09:15 teenustõkestusründest tingitud tõrked teenuste kättesaadavuses

12.11.2021 toimus teenustõkestusrünne HTM andmekeskuse suunal ja seetõttu oli ajuti häiritud teenuste, sh internetiühenduse ja välisühenduse kättesaadavus.

Võrgumeeskond seadistas rünnetevastased piirangud.